top of page

Emigreat AB

Därför Matix:

Matix combines education with real life experience. For us, this is the best way a person can learn. A Matix student will come with a different perspectives and ideas on how Emigreat can develop in short and long term. 


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

We hope that, we, and the student who join us, will learn from each other, identify where we are and where we are going in a short term and long term perspective. We will focus on creating structures that will enable Emigreat to grow, and identifying improvement areas, challenges, and solutions for the organization.

Emigreat AB

Emilie Westerberg

Emigreat AB

Därför Matix?

Matix kändes rätt eftersom den är så olik andra utbildningar. Att få chansen att kombinera praktiskt och teoretiskt lärande är en unik möjlighet att få testa sina kunskaper och komma närmare arbetslivet. Dessutom jobbar man som student nära kursledningen och sina klasskamrater, vilket bidrar till den fina stämningen och gemenskapen på Matix!


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag hoppas på ett lärorikt år med många nya erfarenheter och fina minnen. Framförallt vill jag uppleva en personlig och professionell utveckling som ger mig nya verktyg och synsätt på både arbetslivet och privatlivet.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page