top of page

Beyond Budgeting Institute

Därför Matix:

Vi är ett mindre dotterbolag med - som vi ser det - stor potential. Samtidigt har vi mycket att göra och de flesta av oss har vår anställning i moderbolaget Ekan Management. Tid blir ofta den knappa resursen för oss. Genom Matix är vår förhoppning är att få tillförsel av energi och idéer som kan hjälpa oss att utvecklas och någon som vågar utmana oss om vad vi gör. Oavsett om det är stort eller smått. 


Vad vi hoppas få ut av vårt samarbete med Matix:

Vi hoppas att kunna genomföra flera olika utvecklingsinitiativ av bolaget - stora som små. Samtidigt som vi vill ta del av studentens insikter om oss från sitt perspektiv.

Beyond Budgeting Institute

Fabian Nilzén

Beyond Budgeting Institute

Därför Matix?

När min kandidatutbildning var klar kände jag att jag ville vidareutbilda mig men saknade det praktiska, när jag hittade Matix så insåg jag att programmet kunde erbjuda en perfekt kombination mellan det akademiska och praktiska. Jag tror Matix ger en bra skjuts ut i arbetslivet och mycket bra teoretisk kunskap!


Vad hoppas jag få ut av Matix?

Jag hoppas att Matix ger mig självförtroendet till att ta mig an mer utmaningar och lita på mig själv i arbetslivet! Även att få mig att hitta vilka områden inom teorin och arbetslivet som driver mig mest.

LinkedIn_logo_initials.png
bottom of page