Vanliga frågor om MATIX

Vad krävs för att komma in på utbildningen?

För att vara behörig till MATIX krävs en kandidatexamen i företagsekonomi. Med detta menas att man ska ha tagit 180 högskolepoäng varav minst 75 högskolepoäng i företagsekonomi plus kandidatuppsats om 15 högskolepoäng  inom företagsekonomi.

Hur många platser finns det på MATIX?

30 engagerade och härliga studenter antas varje år.

Hur söker man till MATIX?

Man ansöker som vanligt via www.antagning.se. Antagningen är öppen mellan 15 mars och 16 april. Utöver att söka via antagning.se kräver vi ytterligare ansökningshandlingar innan 22 april. All info om hur man går tillväga kommer annonseras i god tid innan det är dags att söka.

Behöver man ordna sitt egna partnerföretag?

Nej, MATIX har kontakt med lämpliga företag som passar in på programmet, så studenterna behöver ej ordna egna platser. Dock kan de alltid tipsa om spännande bolag.

Ni nämner entreprenörskap i er kommunikation, vad menar ni med det?

Vi är inte en entreprenörsutbildning i den aspekten att man startar ett företag när man är hos oss. Alla företag vi samarbetar med är befintliga verksamheter som funnits ett tag och är mer eller mindre etablerade. Vi söker inte efter nästa stora superentreprnör och förväntar oss inte att alla våra sökande studenter ska starta företag inom kort. Däremot söker vi studenter som har ett entreprenöriellt förhållningssätt. Med det menar vi att vi söker studenter som är nyfikna, vågar utmana sig själva, kan hitta lösningar, lite kreativa, satsar på det dem tror på och har lätt att samarbeta. Attribut man även behöver som entreprenör. Så även om du inte har tänkt att starta ett företag inom en snar framtid, men ändå känner att du har de egenskaper vi har beskrivit, då tror vi att du skulle passa som MATIX-student.

Hur fungerar matchningen mot företaget?

Vi har arbetat med att matcha student mot företag i närmare 40 år och provat många olika varianter. Vi har till slut landat i dagens modell, vilken i högre grad än tidigare lyssnar till studenternas önskemål.

Vi annordnar en mötesplats där studenterna får träffa alla medverkande tillväxtbolag. Denna träff finns till för att studenterna ska få ett ansikte bakom företagsnamnet, samt på egen hand få ett grepp om vad företaget behöver för kompetens. Efter denna träff lämnar studenterna önskemål om vilka företag man främst skulle vilja engagera sig i. Förutom att lämna en lista med önskemål måste studenterna motivera sina val, så att vi i kursledningen kan följa med i resonemanget kring varför man valt som man gjort.

Nästa steg är att vi i kursledningen matchar ihop student med lämpligt företag. Här vägs många aspekter in; studentens egna önskemål och motiv samt vad företagen har för kompetensbehov, för att nämna de viktigaste. Således är det vi i kurslendningen som gör matchningen, men studenterna är med och påverkar genom att visa oss i vilken riktning de vill åt.

Varför är MATIX en ettårig-master (Magisterkurs)?

MATIX är en av två avancerade utbildningar på magisternivå på Handelshögskolan (One-year Master). Därutöver erbjuder handelshögskolan enbart tvååriga mastersutbildningar. MATIX är en unik utbildning som, år efter år, har visat en särställning i att kombinera fördjupning med tillämpning och utbildar studenter att snabbt växa in i arbetslivet.  Tempot är högt och du läser kurser på mastersnivå parallellt med att tillämpa affärsutveckling och ledarskap i ett företag. 

Om du ska välja en ettårig kurs eller en tvåårig master är svårt för oss att svara på. Det beror på vad du vill ha med dig när du går ut i arbetslivet. Hos oss läser du intensivt en fördjupning i hur man leder och utvecklar människor, team och företag, samtidigt som du får lära dig att tillämpa dina nya och gamla kunskaper på riktigt. Du får med dig färdigheter i ledarskap och företagsutveckling när du går ut i arbetslivet samtidigt som du får en examen på avancerad nivå. Det är detta som är vår unikitet och skiljer ut oss!
 

Vad krävs det av mig som student?

MATIX är inte en vanlig utbildning. Det krävs mer utav dig som student när du går på MATIX än när du går en vanlig kurs. Dels skall du vara närvarande och aktivt driva projekt på ditt partnerföretag, dels kommer den akademiska fördjupningen bli mer avancerad än på kandidatnivå, men framför allt blir du en del utav en klass och ett lärteam som kräver engagemang.

Du kommer att få vara en del utav alumniföreningen GREIT och vara med och annorda event, utveckla utbildningen eller marknadsföra utbildningen. När du går MATIX har du ena foten i akademien och andra foten i arbetslivet. Du får således en roll och blir en del utav ett sammanhang redan under studietiden.

Är du redo att lägga extra tid och engagemang på att få dig, ditt företag och dina klasskamrater att växa, då är du redo för MATIX.

Hur examineras man på MATIX?

Eftersom man är ute på sitt partnerföretag ungefär halvtid så är det självklart att alla examinationsmoment är kopplade till företaget. I varje delkurs kommer man få i uppgift att skriva ett PM, antingen enskilt eller i grupp, som är kopplat till praktikföretaget/en. Detta PM skall sedan lämnas till kursansvarig och till företaget.

 

Alla PM skall innehålla en teoretisk förankring som appliceras på de respektive företagens utmaningar. Ofta mynnar denna kombination ut i spännande slutsatser som företagen har mycket stor nytta utav. Och studenterna lär sig massor!

Ska man skriva sin magisteruppsats på företaget?

Ja, det stämmer. Det sista man gör innan man tar examen är att man fördjupar sig i ett ämne på företaget. Vilket ämne man väljer att behandla beror dels på vad man själv är intresserad utav, men även vad företaget kan tänkas tycka är intressant. Man får således tid att under 2 månader verkligen gå in på ett spännande område på djupet. Till sin hjälp har man alla sina tidigare PM och arbeten man gjort på företaget, det kan ge många intressanta uppslag.

Vad gör MATIX till en annorlunda utbildning?

Det mest uppenbara är att varje student blir matchat mot ett företag. Det kan beskrivas som att man får en roll och ett ansvar redan under studietiden. Om man uteblir så märks det. Det är som att man under MATIX slussas in i arbetslivet. Man är på skolan 2-3 dagar i veckan och tränar för att sedan vara 2 dagar på ett företag, där det är på riktigt. Dock är det ingen "företagsskola", utan utbildningen kombinerar det bästa av två världar - vetanskaplighet och tillämpning.

 

En annan aspekt av utbildningen är att det bilr en tydlig klassgemenskap. Det är bara 30 studenter som antas och man samläser inte med några andra kurser. Klassen delas även in i mindre lärteam som är samma under hela året. Lärteamen fyller flera syften, men främst att vara ett stöd och bollplank under utbildningen.

 

Den tredje aspekten som gör utbildningen unik är närheten till lärare och näringsliv. Eftersom det bara är 30 studenter i klassen uppmuntras diskussioner och funderingar i klassrummet. VI bjuder ofta in personer från näringslivet för att ge teorier och modeller en praktisk förankring. Detta för att studenterna på utbildningen ska få många perspektiv på företagande och en bra förberedelse för arbetslivet.

Fråga oss!

Hittar du inte frågan du funderade över? Hör gärna av dig till oss så svarar vi så fort vi kan!