Praktisk tillämpning

Två dagar i veckan är vigda åt tillämpning i ett noga utvalt tillväxtföretag. Företagen kommer från de mest skilda branscher och kan ha allt mellan 2 till 40 anställda, ibland ännu fler. Det företagen har gemensamt är att de vill växa och utvecklas och det är här du som student kommer in.

Företagen som rekryteras till utbildningen står inför intressanta utmaningar. Vissa befinner sig i stark tillväxt, andra har en tydlig potential och ambition att växa, men har ännu inte lyckats fullt ut. Oavsett vilken tillväxtfas företaget befinner sig i kommer du som student att utmanas för att hjälpa företaget att styra mot en hållbar och lönsam tillväxt.

Tiden på företaget kommer garanterat att stärka ditt yrkesmässiga självförtroende och förbereder dig inför arbetslivet oavsett om du senare väljer att arbeta som ledare, entreprenör, konsult eller specialist. Du kommer att matchas ihop med ett passande bolag genom en ingående process där du själv är med och lämnar dina önskemål.

Via Handelshögskolan får du uppgifter att tillämpa på företaget. Inom varje delkurs skrivs ett PM där du anpassar aktuell forskning till det enskilda företagets situation och ger rekommendationer som är grundade på din analys. Utöver PM-arbetena finns tid för projekt som inte är direkt kopplade till någon delkurs. Det kan handla om att företaget vill ha hjälp med konkurrentanalyser, processkartläggning, statistiska analyser, medarbetarundersökningar, marknadsplaner eller internationalieringsstrategier för att nämna några av de saker som tidigare studenter har arbetat med.

Det är vi i kursledningen som förmedlar platser på partnerföretagen. Du behöver således inte ordna med det själv. Företagen träffar du i början av september på vårt "match-mingel" där alla som antagits till MATIX och de bolag som ingått Partnerskap med MATIX lär känna varandra.