Nätverk

Förutom att lära känna sina 29 klasskamrater väldigt väl, finns det under året möjlighet att knyta oändligt med kontakter;

  • Eftersom du är ute på ett företag 2 dagar i veckan kommer du lära känna medarbetarna, företagets kunder, leverantörer och partners.

 

  • Vid några tillfällen kommer alla partnerföretag samlas och att nätverka då är mer än välkommet.

 

  • Utbildningen är sammankopplad med Alumniföreningen GREIT, där du hittar ett gäng härliga människor att lära känna.

 

  • Förutom events som annordnas inom utbildningen eller genom GREIT finns det möjlighet att deltaga på samarbetspartnerns Connect Västs arrangemang.


Precis som med allt annat inom utbildningen MATIX; Det blir vad du gör det till. Ta chansen att lära känna så många som möjligt under ditt år. Det är värdefulla kontakter att ha hela livet.

Nätverksorganisationer