GREIT – Growth and Entrepreneurship Institute

En gång MATIXare – Alltid GREITare

Till utbildningen finns en aktiv och engagerad Alumniförening kopplad. GREIT står för Growth and Entrepreneurship Institute och är en förening för alla som tidigare varit studenter på MATIX.
 

Tanken med GREIT är att "genom alumniföreningens aktiviteter bidra positivt till utvecklingen av MATIX. Det övergripande målet är att medverka till att utbildningen blir en av Europas främsta inom ämnesområdena tillväxt och entreprenörskap. GREIT syftar till att vara en förlängning av medlemmarnas personliga och professionella nätverk. Föreningen skall främja medlemmarna i deras yrkeskarriär men skall också finnas till för inspiration och för utbyte av kunskap och erfarenheter. Nätverket är slutet och exklusivt. Det är enbart tidigare studenter samt de personer och företag som medverkat i utbildningen som kan vara medlemmar. Vi strävar efter att föreningen ska vara prestigelös, nytänkande och professionell.
 

Organisatoriskt består föreningen av en styrelse som väljs varje år på årsmötet, som hålls under våren varje år. Alla som är intresserade av att vara aktiva i styrelsen är välkomna för möjlighet att väljas in. Styrelsen representeras idag av tidigare studenter från MATIX samt representanter från årets klass och arbetar i nära samarbete med kursledningen."