Vill du söka till MATIX 2018/2019?

Snart är det möjligt att söka till MATIX! 
Följ oss på webben och på sociala medier och håll ögonen öppna efter våra aktiviteter så att du kan träffa oss och lära dig mer om MATIX.

Så här söker du till MATIX

Till MATIX söker du i flera steg, dels som vanligt via antagning.se senast 16 april. Dessutom behöver du skicka oss en skriftlig ansökan för att genom urval kunna bli kallad till en första intervju i maj. Om du går vidare från den intervjun blir du kallad till en andra djupintervju i juni. Vi ser fram emot din ansökan till MATIX!

Två ansökningssteg för chansen att bli antagen till MATIX
Du söker alltid i första steget via antagning.se.  
Läs även om hur du därefter måste ansöka om att delta i antagningsprocessen till MATIX. Först när du har skickat antagningsdokumentet till MATIX är det möjligt att bli kallad till personlig intervju. Antagningsdokumentet med all information du behöver hittar du snart på vår hemsida.

Läs mer om MATIX att läsa MATIX!

Ansök här

MATIX Facebook