Studera på MATIX

En fot i verkligheten

MATIX-året blir vad du gör det till. Året kan beskrivas som ett steg mellan universitet och näringsliv. Du har ena foten i akademien och andra foten i ett företag. Vad detta praktiskt innebär är att vi ställer höga krav på att du som student ska agera professionellt både på universitetet och på företaget. Du syns och märks och uppmärksammas. Om du uteblir från föreläsningar eller från företaget så märks det. På MATIX förväntar vi oss att du tar ansvar för ditt deltagande och för ditt lärande; precis så som det förväntas av någon som har en professionell tjänst i ett företag.

30 studenter, en examen, 30 olika utbildningar

Vi brukar säga att MATIX är en utbildning - men det blir 30 olika utbildningar under året beroende på unika förutsättningar i var och ens partnerföretag och unika upplevelser av det personliga lärandet och ledarskapet. Det är därför vi säger att MATIX blir vad Du gör det till!  MATIX är troligen ditt sista år på universitetet. Det gäller att ta tillvara på de möjligheter som ges under året och passa på att utmana sig själv!