Studera på MATIX

Varje år antar vi 30 studenter via personliga intervjuer.
På denna sida kan du hitta information om kursinnehåll, praktisk tillämpning samt läsa om hur det är att vara student på MATIX.