Ledning

Jenny Andersson - Administrativ koordinator

Tel: 031-786 5554
jenny.andersson(at)handels.gu.se

Jenny har varit verksam med MATIX sedan 2007 och är operativt ansvarig för att koordinera och administrera utbildningen samt för rekryterings- och antagningsprocessen för studenter till MATIX. Jenny har dels en företagsekonomisk kandidatexamen i organisation & ledarskap och dels en kandidatexamen i engelska . Om du är intresserad av att veta mer om MATIX som utbildning eller söka till utbildningen är det Jenny du vänder dig till.
 

Robert Orbelin - Verksamhetsledning & företagskontakter

Tel: 031-786 1501

robert.orbelin(at)handels.gu.se

Robert leder MATIX på Handelshögskolan och har kontakten med näringsliv, företag och  partners. Han ansvarar för MATIX finansiering som är beroende av dels partnerföretagsavgifter och dels från stöd från Västra Götalandsregionens tillväxtprogram. Robert har varit verksam inom MATIX sedan 2001 och arbetar parallellet med organisationsutveckling och ledarcoaching i entreprenörs- och ägarleddda bolag. Han har bl a en mastersexamen i ledarskap för företagsutveckling. Till Robert vänder man sig om man har funderingar på att bli ett partnerföretag eller vill veta mer om MATIX.
 

Björn Remneland Wikhamn - Akademisk utbildningsledning

Tel: 031-786 2297
bjorn.wikhamn(at)handels.gu.se

Björn är utbildningsledare och ansvarig för MATIX som masterskurs vid Handelshögskolan. Björn är Docent och forskar samt undervisar i innovation, entreprenörskap, management, organisation och strategi med särskilt intresse för s.k. öppen innovation. Björn har varit verksam med MATIX sedan 2008 och har även en bakgrund i näringslivet som bl a Managementkonsult vid Accenture. Under hösten 2014 genomförde Björn forskningssprojekt vid Stanford University.  Vill du veta mer om MATIX vetenskapliga inriktning eller om kursens innehåll och forskning inom området är det Björn du vänder dig till.
 

PeO Hillman - Coach och kursledning för Ledarskap och personlig utveckling

Tel: 031-786 6753
peo.hillman(at)ped.gu.se

PeO har varit en del av kursledningen sedan 2009 och har mångårig erfarenhet av coaching och ledarutveckling. Han har en Masters of Science in Coaching and Development från Portsmouth University. Efter att ha jobbat som ledare i näringslivet under nästan tjugo år är PeO idag verksam som lärare i coaching och ledarskap på flera utbildningar inom Göteborgs universitet. PeO ansvarar för och leder tillämpning och utbildning i personligt entreprenörskap och coaching vid MATIX. Vill du veta mer om hur det är att personligen utvecklas och växa som student under ett år vid MATIX är det PeO du ska ta kontakt med.
 

Jonas Fasth - Kursledning och delkursansvarig

Tel: 070-544 80 61
jonas.fasth(at)handels.gu.se

Jonas är en del av MATIX kursledning och delkursansvarig för Förändringsledning. Jonas forskar och undervisar inom management & organisation med särskilt intresse för strategiskt arbete och förändringsledning. Han har en bred erfarenhet från näringslivet och parallellt med arbetet på Handelshögskolan är han verksam som Managementkonsult med fokus på små- och medelstora företags tillväxt.​
 

Fredrik Lavén - Kurs- och delkursansvarig

Tel: 031-786 2652
fredrik.laven(at)handels.gu.se

Fredrik är kursansvarig för Vetenskapligt fördjupningsarbete och delkursansvarig för Strategisk affärsutveckling.
Fredrik forskar och undervisar inom management- och organisationsstudier med fokus på organisering, innovation, strategi och organisatorisk förändring. Han jobbar även med uppdragsutbildning bla inom Handelshögskolans Executive MBA.  Han är dessutom verksam i näringslivet som Managmentkonsult vid NormannPartners.  Vid två tillfällen har han varit gästforskare; vid University of Oxford och Stanford University.
 

Kontakta oss

Adress

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - MATIX
Box 610

405 30 Göteborg

Besöksadress:

Vasagatan 1, L1-huset

Hitta hit