Nyheter

2013 > 10

Förra veckan fick studenterna besök av en tidigare student och intraprenör – Ola Stål. Det är inte så att Ola själv skrivit intraprenör på sitt visitkort, utan det är en titel vi har satt på honom efter att ha lyssnat till hans historia.

Att vara intraprenör betyder att handla på ett entreprenöriellt vis, fast inom en existerade verksamhet. Att utveckla bolaget, finna lösningar, sätta upp ett mål och driva företaget framåt.

Ola studerade på MATIX 09-10 och hade redan innan examen klivit in som operativt ansvarig på ett systerbolag till sitt partnerföretag. Innan examensdagen hade Ola tagit tag i nödvändiga åtgärder för att få systerbolaget på rätt köl, bland annat en omorganisation, start av filial i Skåne, investerat i utrustning och fordon, samt varit tvungen att låta några av de anställda gå. Efter examen fusionerade systerbolaget med en samarbetspartner, varvid ett nytt bolag bildades och Ola fick det operativa ansvaret i det nya bolaget tills en extern VD kunde rekryteras. Detta tog ca ett halvår, varpå Ola gick tillbaka till sitt partnerföretag för att arbeta mer med utmaningarna som fanns där.

En utav lyssnarna undrar: Hur fattas rätt beslut, när vetskapen finns om att det kan drabba andra?
- Jag satte upp ett tydligt mål, jag ville undvika konkurs!  Efter att ha analyserat bolaget stod det klart att det var nödvändigt att genomföra detta stålbad, annars hade företaget sannolikt inte funnits idag, säger Ola. Ola fortsätter att berätta att företaget idag har vänt den negativa trenden, har runt 15 anställda och har som målsättning att fortsätta att växa.

Ola fortsätter att dela med sig av sitt arbete i sitt partnerföretag. Där drevs företaget tillsammans med VD och Ola engagerade sig i frågor som kapitalanskaffning, produktutveckling och affärsutveckling i allmänhet. Även om företaget hade kunder, var inte produkten helt klar för marknaden och att få fram ett fungerande produktkoncept och en lämplig affärsmodell blev ett mål för Ola.

Var kommer drivet ifrån? Hur vågar du gå in och ta så stort ansvar?
- Jag lovade mig själv för över 10 år sedan att om jag fick möjligheter skulle jag inte tacka nej bara för att jag inte vågade. Jag vill hellre ångra saker jag har gjort än tvärtom. Och den filosofin har jag levt efter. Man lär sig ju på vägen!

Efter att ha verkat i partnerföretaget under drygt 3 år kände Ola att uppdraget som han tog på sig när han startade där var slutfört och idag letar han efter nya utmaningar. Vi på MATIX tackar Ola för att han berättade om sina erfarenheter och önskar han stort lycka till med framtida intraprenörsprojekt!

Läs hela inlägget »

I tisdags presenterade representanter från Entreprenörskapsforum sina slutsatser ur rapporten GEM – Global Entrepreneurship Monitor för ett 70-tal åhörare i Volvosalen på Handels. Rapporten är baserad på 200 000 intervjuer gjorda över hela världen och fokuserar på attityder, aktiviteter och ambitioner kring entreprenörskap. Presentationen följdes av en paneldiskussion med representanter från olika företags- och politiska organisationer.

Eftermiddagen var ett samarbete mellan MATIX och Connect Väst och syftet var att företagare, studenter och andra intressenter skulle få ett forum att diskutera temat ”Så främjas svenska tillväxtambitioner”. Inledningsvis genomlystes GEM-rapporten via representanter från Entreprenörskapsforum: Per Thulin och Maria Adenfeldt och de viktigaste slutsatserna är att det är många i Sverige som ser möjligheter att starta företag, samt att det finns ett stort antal nystartade företag. Jämfört med andra länder ligger Sverige i topp i dessa parametrar. Om man däremot tittar på hur många utav dessa företag som överlever är siffrorna lite dystrare och slutsatsen blir att vi är bra på att se möjligheter och starta företag, men få utav dessa överlever och blir hållbara verksamheter.

Paneldiskussionen som följde presentationen kom att handla om varför många nystartade företag inte överlever, vilka hinder som finns och vad som kan ändras. Alla var överens om att det är i småföretagen de flesta jobb finns idag och kommer skapas imorgon, så en satsning på dessa är viktigt. Hur detta skulle göras fanns det dock olika svar på. Förenkling av regler och slopat sjukansvar var ett hett diskuterat ämne. Satsning på utbildning ett annat. Som en sammanfattning av paneldiskussionen: det finns många ändringar i lagstiftning och regelverk som kan förenkla situationen för företag, men vad som är ännu viktigare är att det finns ett stort arbete att göra kring attityder om entreprenörer och entreprenörskap. I Sverige finns inte samma tradition av företagande som exempelvis Holland eller USA, och att skapa ett klimat och en allmän attityd som uppmuntrar och premierar personer som vågar satsa på sina företagsprojekt kommer bli viktigt för Sveriges framtid. 

Läs hela inlägget »

Efter att studenterna fått träffa alla medverkande bolag under en matchningsmässa har vi nu tagit del av alla sidors önskemål. Vi har matchat 30 studenter med var sitt företag och förra veckan var studenterna på plats för första gången! Vi ser med spänning fram emot ett år av affärsutveckling, nya ideér, spännande insikter och mycket nya kontakter! MATIX 13-14 är verkligen igång på riktigt! Klicka på bilden för att kika på alla årets företag.

Läs hela inlägget »

2013 > 10

Förra veckan fick studenterna besök av en tidigare student och intraprenör – Ola Stål. Det är inte så att Ola själv skrivit intraprenör på sitt visitkort, utan det är en titel vi har satt på honom efter att ha lyssnat till hans historia.

Att vara intraprenör betyder att handla på ett entreprenöriellt vis, fast inom en existerade verksamhet. Att utveckla bolaget, finna lösningar, sätta upp ett mål och driva företaget framåt.

Ola studerade på MATIX 09-10 och hade redan innan examen klivit in som operativt ansvarig på ett systerbolag till sitt partnerföretag. Innan examensdagen hade Ola tagit tag i nödvändiga åtgärder för att få systerbolaget på rätt köl, bland annat en omorganisation, start av filial i Skåne, investerat i utrustning och fordon, samt varit tvungen att låta några av de anställda gå. Efter examen fusionerade systerbolaget med en samarbetspartner, varvid ett nytt bolag bildades och Ola fick det operativa ansvaret i det nya bolaget tills en extern VD kunde rekryteras. Detta tog ca ett halvår, varpå Ola gick tillbaka till sitt partnerföretag för att arbeta mer med utmaningarna som fanns där.

En utav lyssnarna undrar: Hur fattas rätt beslut, när vetskapen finns om att det kan drabba andra?
- Jag satte upp ett tydligt mål, jag ville undvika konkurs!  Efter att ha analyserat bolaget stod det klart att det var nödvändigt att genomföra detta stålbad, annars hade företaget sannolikt inte funnits idag, säger Ola. Ola fortsätter att berätta att företaget idag har vänt den negativa trenden, har runt 15 anställda och har som målsättning att fortsätta att växa.

Ola fortsätter att dela med sig av sitt arbete i sitt partnerföretag. Där drevs företaget tillsammans med VD och Ola engagerade sig i frågor som kapitalanskaffning, produktutveckling och affärsutveckling i allmänhet. Även om företaget hade kunder, var inte produkten helt klar för marknaden och att få fram ett fungerande produktkoncept och en lämplig affärsmodell blev ett mål för Ola.

Var kommer drivet ifrån? Hur vågar du gå in och ta så stort ansvar?
- Jag lovade mig själv för över 10 år sedan att om jag fick möjligheter skulle jag inte tacka nej bara för att jag inte vågade. Jag vill hellre ångra saker jag har gjort än tvärtom. Och den filosofin har jag levt efter. Man lär sig ju på vägen!

Efter att ha verkat i partnerföretaget under drygt 3 år kände Ola att uppdraget som han tog på sig när han startade där var slutfört och idag letar han efter nya utmaningar. Vi på MATIX tackar Ola för att han berättade om sina erfarenheter och önskar han stort lycka till med framtida intraprenörsprojekt!

Läs hela inlägget »

I tisdags presenterade representanter från Entreprenörskapsforum sina slutsatser ur rapporten GEM – Global Entrepreneurship Monitor för ett 70-tal åhörare i Volvosalen på Handels. Rapporten är baserad på 200 000 intervjuer gjorda över hela världen och fokuserar på attityder, aktiviteter och ambitioner kring entreprenörskap. Presentationen följdes av en paneldiskussion med representanter från olika företags- och politiska organisationer.

Eftermiddagen var ett samarbete mellan MATIX och Connect Väst och syftet var att företagare, studenter och andra intressenter skulle få ett forum att diskutera temat ”Så främjas svenska tillväxtambitioner”. Inledningsvis genomlystes GEM-rapporten via representanter från Entreprenörskapsforum: Per Thulin och Maria Adenfeldt och de viktigaste slutsatserna är att det är många i Sverige som ser möjligheter att starta företag, samt att det finns ett stort antal nystartade företag. Jämfört med andra länder ligger Sverige i topp i dessa parametrar. Om man däremot tittar på hur många utav dessa företag som överlever är siffrorna lite dystrare och slutsatsen blir att vi är bra på att se möjligheter och starta företag, men få utav dessa överlever och blir hållbara verksamheter.

Paneldiskussionen som följde presentationen kom att handla om varför många nystartade företag inte överlever, vilka hinder som finns och vad som kan ändras. Alla var överens om att det är i småföretagen de flesta jobb finns idag och kommer skapas imorgon, så en satsning på dessa är viktigt. Hur detta skulle göras fanns det dock olika svar på. Förenkling av regler och slopat sjukansvar var ett hett diskuterat ämne. Satsning på utbildning ett annat. Som en sammanfattning av paneldiskussionen: det finns många ändringar i lagstiftning och regelverk som kan förenkla situationen för företag, men vad som är ännu viktigare är att det finns ett stort arbete att göra kring attityder om entreprenörer och entreprenörskap. I Sverige finns inte samma tradition av företagande som exempelvis Holland eller USA, och att skapa ett klimat och en allmän attityd som uppmuntrar och premierar personer som vågar satsa på sina företagsprojekt kommer bli viktigt för Sveriges framtid. 

Läs hela inlägget »

Efter att studenterna fått träffa alla medverkande bolag under en matchningsmässa har vi nu tagit del av alla sidors önskemål. Vi har matchat 30 studenter med var sitt företag och förra veckan var studenterna på plats för första gången! Vi ser med spänning fram emot ett år av affärsutveckling, nya ideér, spännande insikter och mycket nya kontakter! MATIX 13-14 är verkligen igång på riktigt! Klicka på bilden för att kika på alla årets företag.

Läs hela inlägget »

2013 > 10

Förra veckan fick studenterna besök av en tidigare student och intraprenör – Ola Stål. Det är inte så att Ola själv skrivit intraprenör på sitt visitkort, utan det är en titel vi har satt på honom efter att ha lyssnat till hans historia.

Att vara intraprenör betyder att handla på ett entreprenöriellt vis, fast inom en existerade verksamhet. Att utveckla bolaget, finna lösningar, sätta upp ett mål och driva företaget framåt.

Ola studerade på MATIX 09-10 och hade redan innan examen klivit in som operativt ansvarig på ett systerbolag till sitt partnerföretag. Innan examensdagen hade Ola tagit tag i nödvändiga åtgärder för att få systerbolaget på rätt köl, bland annat en omorganisation, start av filial i Skåne, investerat i utrustning och fordon, samt varit tvungen att låta några av de anställda gå. Efter examen fusionerade systerbolaget med en samarbetspartner, varvid ett nytt bolag bildades och Ola fick det operativa ansvaret i det nya bolaget tills en extern VD kunde rekryteras. Detta tog ca ett halvår, varpå Ola gick tillbaka till sitt partnerföretag för att arbeta mer med utmaningarna som fanns där.

En utav lyssnarna undrar: Hur fattas rätt beslut, när vetskapen finns om att det kan drabba andra?
- Jag satte upp ett tydligt mål, jag ville undvika konkurs!  Efter att ha analyserat bolaget stod det klart att det var nödvändigt att genomföra detta stålbad, annars hade företaget sannolikt inte funnits idag, säger Ola. Ola fortsätter att berätta att företaget idag har vänt den negativa trenden, har runt 15 anställda och har som målsättning att fortsätta att växa.

Ola fortsätter att dela med sig av sitt arbete i sitt partnerföretag. Där drevs företaget tillsammans med VD och Ola engagerade sig i frågor som kapitalanskaffning, produktutveckling och affärsutveckling i allmänhet. Även om företaget hade kunder, var inte produkten helt klar för marknaden och att få fram ett fungerande produktkoncept och en lämplig affärsmodell blev ett mål för Ola.

Var kommer drivet ifrån? Hur vågar du gå in och ta så stort ansvar?
- Jag lovade mig själv för över 10 år sedan att om jag fick möjligheter skulle jag inte tacka nej bara för att jag inte vågade. Jag vill hellre ångra saker jag har gjort än tvärtom. Och den filosofin har jag levt efter. Man lär sig ju på vägen!

Efter att ha verkat i partnerföretaget under drygt 3 år kände Ola att uppdraget som han tog på sig när han startade där var slutfört och idag letar han efter nya utmaningar. Vi på MATIX tackar Ola för att han berättade om sina erfarenheter och önskar han stort lycka till med framtida intraprenörsprojekt!

Läs hela inlägget »

I tisdags presenterade representanter från Entreprenörskapsforum sina slutsatser ur rapporten GEM – Global Entrepreneurship Monitor för ett 70-tal åhörare i Volvosalen på Handels. Rapporten är baserad på 200 000 intervjuer gjorda över hela världen och fokuserar på attityder, aktiviteter och ambitioner kring entreprenörskap. Presentationen följdes av en paneldiskussion med representanter från olika företags- och politiska organisationer.

Eftermiddagen var ett samarbete mellan MATIX och Connect Väst och syftet var att företagare, studenter och andra intressenter skulle få ett forum att diskutera temat ”Så främjas svenska tillväxtambitioner”. Inledningsvis genomlystes GEM-rapporten via representanter från Entreprenörskapsforum: Per Thulin och Maria Adenfeldt och de viktigaste slutsatserna är att det är många i Sverige som ser möjligheter att starta företag, samt att det finns ett stort antal nystartade företag. Jämfört med andra länder ligger Sverige i topp i dessa parametrar. Om man däremot tittar på hur många utav dessa företag som överlever är siffrorna lite dystrare och slutsatsen blir att vi är bra på att se möjligheter och starta företag, men få utav dessa överlever och blir hållbara verksamheter.

Paneldiskussionen som följde presentationen kom att handla om varför många nystartade företag inte överlever, vilka hinder som finns och vad som kan ändras. Alla var överens om att det är i småföretagen de flesta jobb finns idag och kommer skapas imorgon, så en satsning på dessa är viktigt. Hur detta skulle göras fanns det dock olika svar på. Förenkling av regler och slopat sjukansvar var ett hett diskuterat ämne. Satsning på utbildning ett annat. Som en sammanfattning av paneldiskussionen: det finns många ändringar i lagstiftning och regelverk som kan förenkla situationen för företag, men vad som är ännu viktigare är att det finns ett stort arbete att göra kring attityder om entreprenörer och entreprenörskap. I Sverige finns inte samma tradition av företagande som exempelvis Holland eller USA, och att skapa ett klimat och en allmän attityd som uppmuntrar och premierar personer som vågar satsa på sina företagsprojekt kommer bli viktigt för Sveriges framtid. 

Läs hela inlägget »

Efter att studenterna fått träffa alla medverkande bolag under en matchningsmässa har vi nu tagit del av alla sidors önskemål. Vi har matchat 30 studenter med var sitt företag och förra veckan var studenterna på plats för första gången! Vi ser med spänning fram emot ett år av affärsutveckling, nya ideér, spännande insikter och mycket nya kontakter! MATIX 13-14 är verkligen igång på riktigt! Klicka på bilden för att kika på alla årets företag.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter