Nyheter

2013 > 07

Stort grattis till PeO Hillman, lärare och del av kursledningen på MATIX, som har fått årets pedagogiska pris av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten för sina insatser som universitetsadjunkt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. 

Motiveringen lyder:
”PeO Hillman har i sin undervisning om coachingens filosofiska och teoretiska grunder på ett föredömligt sätt visat hur studenterna genom konkreta övningar i sitt arbete kan tillämpa en coachingmetodik kurserna bygger på. Hans undervisning utgör en framgångsrik blandning av teori och tillämpning och skapar den integration av ”teori och praktik” som så ofta efterfrågas. PeO Hillman uppskattas särskilt för sin förmåga att trots stora studentgrupper se sina studenter som enskilda individer. Han har ett genuint intresse för människor och deras inneboende möjligheter och att låta studenten med varsam handledning upptäcka sina egna möjligheter har blivit en grundstomme i hans pedagogiska gärning”.

För mer information, http://ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//peo-hillman-arets-mottagare-av-fakultetens-pedagogiska-pris-.cid1175201

Massor av grattis!

Läs hela inlägget »

Vi på MATIX vill önska alla studenter, partnerföretag och vänner en fantastisk sommar! 

Tack för läsåret som gått och mer förhoppning om att nästa år blir ännu bättre!

Läs hela inlägget »

2013 > 07

Stort grattis till PeO Hillman, lärare och del av kursledningen på MATIX, som har fått årets pedagogiska pris av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten för sina insatser som universitetsadjunkt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. 

Motiveringen lyder:
”PeO Hillman har i sin undervisning om coachingens filosofiska och teoretiska grunder på ett föredömligt sätt visat hur studenterna genom konkreta övningar i sitt arbete kan tillämpa en coachingmetodik kurserna bygger på. Hans undervisning utgör en framgångsrik blandning av teori och tillämpning och skapar den integration av ”teori och praktik” som så ofta efterfrågas. PeO Hillman uppskattas särskilt för sin förmåga att trots stora studentgrupper se sina studenter som enskilda individer. Han har ett genuint intresse för människor och deras inneboende möjligheter och att låta studenten med varsam handledning upptäcka sina egna möjligheter har blivit en grundstomme i hans pedagogiska gärning”.

För mer information, http://ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//peo-hillman-arets-mottagare-av-fakultetens-pedagogiska-pris-.cid1175201

Massor av grattis!

Läs hela inlägget »

Vi på MATIX vill önska alla studenter, partnerföretag och vänner en fantastisk sommar! 

Tack för läsåret som gått och mer förhoppning om att nästa år blir ännu bättre!

Läs hela inlägget »

2013 > 07

Stort grattis till PeO Hillman, lärare och del av kursledningen på MATIX, som har fått årets pedagogiska pris av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten för sina insatser som universitetsadjunkt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. 

Motiveringen lyder:
”PeO Hillman har i sin undervisning om coachingens filosofiska och teoretiska grunder på ett föredömligt sätt visat hur studenterna genom konkreta övningar i sitt arbete kan tillämpa en coachingmetodik kurserna bygger på. Hans undervisning utgör en framgångsrik blandning av teori och tillämpning och skapar den integration av ”teori och praktik” som så ofta efterfrågas. PeO Hillman uppskattas särskilt för sin förmåga att trots stora studentgrupper se sina studenter som enskilda individer. Han har ett genuint intresse för människor och deras inneboende möjligheter och att låta studenten med varsam handledning upptäcka sina egna möjligheter har blivit en grundstomme i hans pedagogiska gärning”.

För mer information, http://ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//peo-hillman-arets-mottagare-av-fakultetens-pedagogiska-pris-.cid1175201

Massor av grattis!

Läs hela inlägget »

Vi på MATIX vill önska alla studenter, partnerföretag och vänner en fantastisk sommar! 

Tack för läsåret som gått och mer förhoppning om att nästa år blir ännu bättre!

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter