Nyheter

2012 > 10

Som en del av kursen Stategisk ledning för affärsförnyelse utmanas studenterna med ett live-case. Medecinteknikbolaget Medibiome, med VD Kristina Blom, besökte MATIX under gårdagen och presenterade sitt case för klassen. Under de kommande veckorna kommer studenterna, under ledning av kursansvarige Fredrik Lavén, metodiskt arbeta fram olika strategiska förslag som sedan kommer presenteras för ledningen på MediBiome.

 

Erfarenheter från tidigare år då liknande case gjorts på MATIX säger att det är nyttigt för studenterna att i grupp arbeta fram nya utmanade strategier för ett verkligt case. Företagen som blivit "utsatta" har alla gått ifrån klassrummet med nya insikter och spännande förslag.

 

Vi ser med spänning fram emot studenternas presentarioner av årets case!

 

 

 

Läs hela inlägget »

Komplexiteten ökar med krav på innovation, anpassningsförmåga och effektivitet. När affärslandskapet förändras måste företagsledningen klara av att förnya sig.

 

Hur skall man som tillväxtbolag agera?

28:e november bjuder MATIX och Handelshögskolan in årets partnerföretag till ett seminarium med Bo Rex där dessa frågor diskuteras. Bo Rex har många års erfarenhet som VD i industriföretag följt av ett par decennier i internationella och svenska konsultföretag..

 

Under seminariet kryddar Bo erfarenheterna från näringslivet med bred och djup kunskap om managementlitteratur, forskning och prestigelös nyfikenhet samt en beslutsamhet att hitta en organisationsmodell som verkligen fungerar.

 

Personlig inbjudan har gått ut.

Läs hela inlägget »

2012 > 10

Som en del av kursen Stategisk ledning för affärsförnyelse utmanas studenterna med ett live-case. Medecinteknikbolaget Medibiome, med VD Kristina Blom, besökte MATIX under gårdagen och presenterade sitt case för klassen. Under de kommande veckorna kommer studenterna, under ledning av kursansvarige Fredrik Lavén, metodiskt arbeta fram olika strategiska förslag som sedan kommer presenteras för ledningen på MediBiome.

 

Erfarenheter från tidigare år då liknande case gjorts på MATIX säger att det är nyttigt för studenterna att i grupp arbeta fram nya utmanade strategier för ett verkligt case. Företagen som blivit "utsatta" har alla gått ifrån klassrummet med nya insikter och spännande förslag.

 

Vi ser med spänning fram emot studenternas presentarioner av årets case!

 

 

 

Läs hela inlägget »

Komplexiteten ökar med krav på innovation, anpassningsförmåga och effektivitet. När affärslandskapet förändras måste företagsledningen klara av att förnya sig.

 

Hur skall man som tillväxtbolag agera?

28:e november bjuder MATIX och Handelshögskolan in årets partnerföretag till ett seminarium med Bo Rex där dessa frågor diskuteras. Bo Rex har många års erfarenhet som VD i industriföretag följt av ett par decennier i internationella och svenska konsultföretag..

 

Under seminariet kryddar Bo erfarenheterna från näringslivet med bred och djup kunskap om managementlitteratur, forskning och prestigelös nyfikenhet samt en beslutsamhet att hitta en organisationsmodell som verkligen fungerar.

 

Personlig inbjudan har gått ut.

Läs hela inlägget »

2012 > 10

Som en del av kursen Stategisk ledning för affärsförnyelse utmanas studenterna med ett live-case. Medecinteknikbolaget Medibiome, med VD Kristina Blom, besökte MATIX under gårdagen och presenterade sitt case för klassen. Under de kommande veckorna kommer studenterna, under ledning av kursansvarige Fredrik Lavén, metodiskt arbeta fram olika strategiska förslag som sedan kommer presenteras för ledningen på MediBiome.

 

Erfarenheter från tidigare år då liknande case gjorts på MATIX säger att det är nyttigt för studenterna att i grupp arbeta fram nya utmanade strategier för ett verkligt case. Företagen som blivit "utsatta" har alla gått ifrån klassrummet med nya insikter och spännande förslag.

 

Vi ser med spänning fram emot studenternas presentarioner av årets case!

 

 

 

Läs hela inlägget »

Komplexiteten ökar med krav på innovation, anpassningsförmåga och effektivitet. När affärslandskapet förändras måste företagsledningen klara av att förnya sig.

 

Hur skall man som tillväxtbolag agera?

28:e november bjuder MATIX och Handelshögskolan in årets partnerföretag till ett seminarium med Bo Rex där dessa frågor diskuteras. Bo Rex har många års erfarenhet som VD i industriföretag följt av ett par decennier i internationella och svenska konsultföretag..

 

Under seminariet kryddar Bo erfarenheterna från näringslivet med bred och djup kunskap om managementlitteratur, forskning och prestigelös nyfikenhet samt en beslutsamhet att hitta en organisationsmodell som verkligen fungerar.

 

Personlig inbjudan har gått ut.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter