MATIX-BLOGG! "Get To know The Journey"

Här bloggar vi som går  MATIX om vardagslivet på utbildningen. Då och då skriver ett partnerbolag eller en alumn en gästblogg.

2013 > 11

Vårt inlägg kommer inte handla om våra partnerföretag eller om utbildningen i sig. Istället vill vi fokusera på någonting annat som vi tycker är väldigt bra med MATIX – den sociala biten! En viktig del av att vara student på MATIX går ut på att lära av varandra, där det största utbytet sker i vad som kallas lärteam. Vad är då ett lärteam? Kortfattat så är det en grupp på fem studenter med olika personligheter, en sammansättning som kommer att vara hela läsåret.

Första dagarna av MATIX-året satsas det mycket på att skapa en god stämning i klassen. En viktig del av detta är bildandet av lärteamen, en process som sker helt genom studenternas eget ansvar. Utifrån personlighetstester fick vi i uppgift att bilda grupper om fem, där utmaningen låg i att sammanstråla med individer med andra personlighetstyper än oss själva. Detta var någonting som krävde en hel del intensivt minglande skulle det visa sig! Inte oss emot =)

Under MATIX-året tilldelas varje lärteam olika uppgifter som måste lösas tillsammans. Samtliga grupparbeten i de olika delkurserna sker i lärteamen och tanken är man inom grupperna ska ta tillvara på varandras olikheter. Detta ska bidra till personlig utveckling och ett bättre samarbete i gruppen. Inledningsvis tyckte vi detta koncept lät väldigt flummigt, dock har vi insett att kursledningen förmodligen haft en väl genomarbetad plan med upplägget! Eftersom samtliga studenter på MATIX har lång erfarenhet av att plugga, har alla en väl utvecklad studieteknik. Första tanken är ju därför att para ihop dig med dem du tror att du kommer komma bäst överens med. Men i och med att du istället paras ihop med fyra olikheter skapas förutsättningar för ett större lärande, någonting vi känner är väldigt viktigt!

Så, vidare till det roligaste av allt; vi har sjukt kul tillsammans! I vårt lärteam bestämde vi oss tidigt för att inte låta olikheterna begränsa oss och vi satsade stenhårt på att lära känna varandra och göra vårt lärteam (namngett MAGISKT) till ett vinnande koncept. Efter många middagar, en gemensam resa till Grundsund, en och annan öl (och några grupparbeten) har vi lyckats skapa den trygghet som vi tror kursledningen eftersökte. Inom lärteamet finns stort utrymme för att diskutera svårigheter vi stöter på både i skolan och på partnerföretagen. Dessutom bidrar lärteamen till en naturlig tillhörighet för alla i klassen, vilket skapat en enorm klassammanhållning!


/Karin Grundskog & Linnea Hansson

Läs hela inlägget »
Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping

Då har det kommit till min tur att berätta lite mer om Matix, och mitt eget partnerföretag. Jag heter Anton Olofsson, 24 år gammal med en ekonomexamen från Umeå Universitet i bagaget. Efter fyra år i exil kanske många ställer sig frågan, varför återvända till den stad i Sverige där det regnar mest?

Det partnerföretag som jag praktiserar vid under det kommande året heter LUDA Elektronik ludaelektronik.com. LUDA utvecklar och säljer övervakningsprodukter för jordbruksmarknaden och fokus är att hjälpa lantbrukare öka sin lönsamhet, säkerhet till ett i längden mer hållbart jordbruk. Även om LUDA:s produkt vid första anblick kanske inte är den sexigaste, blir man snabbt förvånad över potentialen och utvecklingsmöjligheterna som finns inom jordbruket.

När det kommer till mina uppgifter inom partnerföretaget, så har jag nu i början engagerat mig i många olika områden. Jag har varit med på styrelsemöten, säljmöten, och representerat företaget på mässor till mer vardagliga uppgifter som att hjälpa till att felsöka hjälpa till i kundtjänst. I oktober var jag med mitt företag på Elmia lantbruk: Djur och Inomgård i Jönköping. Det var mycket givande att få träffa och prata med sina kunder ”face-to-face”, man fick en god inblick i vad kunderna tycker om produkten.  

Utöver det som händer på företaget har vi många intressanta föreläsningar, med entreprenörer, företagsledare och akademiker från många sektorer. Tillsammans med sitt lärteam och klassen ställs man hela tiden inför nya intressanta och roliga uppgifter. Den stora skillnaden jag upplever jämfört med tidigare utbildning är engagemanget från klass och kursledning, samt den generella nivån på lärarna.

Under min första tid som student i Matix har jag ställts inför vissa utmaningar och svårigheter. En stor skillnad mot tidigare är det akademiska upplägget. Lärarna ger inga tydliga ramar om vad ett PM skall innehålla, istället är det upp till studenten själv att tolka uppgiften (frågeställningen) och presentera ett resultat därefter. Detta var dock något som klarnade efter första PMet och nu känns det som att jag har en bättre uppfattning om vad lärarna söker.

För att svara på första frågan, varför jag återvände till Göteborg så är svaret MATIX. Jag hittade utbildningen av en ren slump, och mitt intresse väcktes direkt. Att söka MATIX är inget jag ångrar idag, utan tror att det kommande året kan bli mycket lärorikt!

/Anton Olofsson 

Läs hela inlägget »

Ja, då har turen kommit till mig för att berätta lite om min första tid som Matix-student. Jag heter Christoffer, är 26 år och är uppvuxen i Örbero. Flyttlasset gick hit till Göteborg för ett par månader sedan, med syftet att studera Management av Tillväxtföretag på Handelshögskolan här.

Mitt partnerföretag är Exibea (www.eliq.se) som utvecklar och säljer produkter för konsumenter att få koll på hemmets elförbrukning under varumärket ELIQ. Företaget jobbar mycket med att produkterna ska vara användarvänliga och samtidigt ha en tilltalande design. Det händer ständigt väldigt mycket på företaget och under min första tid som Matix-student ute hos Exibea så har mina arbetsuppgifter varierat enormt. Att det händer mycket på företaget är något som jag själv uppskattar och det var nog just detta som jag nappade på då vi under en dags mingel fick träffa företagen för att sedan matchas mot ett passande partnerföretag.

I början hos Exibea så kretsade mina dagar mycket kring att sätta mig in i hur företaget fungerade och hur de organiserar sig. Förutom detta, som gick lite hand i hand med att samla information till den första delkursen som berörde ämnet Innovation & Företagsamhet, så har jag också varit med företaget på Hem & Villa-mässan i Stockholm den 3-6 oktober och på Hem & Villa här i Göteborg den 24-27 oktober. Då jag själv har arbetat med event och försäljning tidigare så föll det sig ganska naturligt att jag också deltog i planeringen och förberedelserna inför mässorna, vilket har varit väldigt skoj!

I övrigt så är jag mycket nöjd över min första tid Göteborg. Jag trivs jättebra på programmet och i staden. Kursledningen är väldigt engagerad i utbildningen och det känns som om det läggs gott om energi på att varje enskild students tid på Matix ska bli något extra. Då vi också är en relativt liten klass på 30 studenter som alla läser samma program men samtidigt ställs inför väldigt varierande utmaningar på sina partnerföretag, så krävs det att man hela tiden bjuder på sig själv och att vi i klassen hjälps åt för att bolla idéer och lösa problem tillsammans. Jag tror att detta också är en bidragande faktor till att klassammanhållningen, på så kort tid, har blivit så bra som den är.

Till sist så vill jag väl bara lyfta fram lite svårigheter som jag själv har upplevt nu i början. Som jag nämnde ovan så kan det bli ganska så komplexa problem man ställs inför beroende på vilket partnerföretag man hamnat på och hur deras verksamhet ser ut. Då programmet skiljer sig lite från hur de flesta av oss i klassen har studerat tidigare så är det också mycket nytt, vilket jag ibland kan tycka gör det svårt att hitta en bra balans mellan studier och arbete hos partnerföretaget då allt går i ett. Jag känner mig dock mer lugn nu efter att vårt första PM:et är inlämnat och saker och ting börjar alltmer falla på sin plats. 

//Christoffer

Joakim och Christoffer på Hem & Villa Sthlm
Läs hela inlägget »

Nu är första kursen avslutad sedan ett par dagar tillbaka och vi har nästan kunnat lämna den bakom oss (med fördjupad kunskap kvar i bagaget, och allt det där). Kursen avslutades med en inlämningsuppgift, en sorts miniuppsats eller rapport, där vi skulle analysera partnerföretaget med fokus på innovation och företagsamhet. Det var en utmaning i början att få ihop den ännu så länge halvklara bilden av företaget med de akademiska teorierna. Personligen upplevde jag att ju mer jag skrev desto mer förstod jag, och i slutet tyckte jag faktiskt att kopplingen mellan teori och verklighet var både tydlig och intressant (hoppas att det kom fram i rapporten också, var lite stressigt så känner mig inte helt lugn där…). Med kursen gillade jag framförallt Björns (lärarens) exempel, de var av alla slag och tydliggjorde på ett bra sätt vad teorierna handlade om (samt att flera funkar perfekt som mingel-anekdoter eller fun facts att dra när man vill imponera på sällskapet, perfekt ju!).

Det vi har kvar nu från första kursen är att sammanfatta för vårt partnerföretag vad vi har kommit fram till i rapporten, samt rapportera till kursledningen hur vi rapporterade till företaget… Låter kanske lite flummigt, men så går det till. Den akademiska rapporten och hur företaget vill ha presentationen kan nog vara ganska olika, men för mig går de ihop väldigt tydligt och blir rätt lika, i alla fall för den här kursen. Nästa kurs, som just dragit igång, handlar om strategi och det finns mycket där som stämmer in med behov hos mitt företag, så det ska bli spännande. Jag jobbar mycket med att ta fram en affärsplan och vi är mitt i den tidiga kommersialiseringsfasen, så med den här kursen kommer jag förhoppningsvis kunna bidra en hel del. Än så länge känns kurserna både relevanta och väldigt givande, vi får hoppas det fortsätter så!

/Hanna

Kommentera gärna:

Läs hela inlägget »

Touchdown! - Första PM:et inne!

  • Första PM:et inom ekonomi – och verksamhetsstyrning är inlämnat!
  • Ny kurs i strategi startade redan direkt efter inlämning.
  • Idag presenterades ett live case av ett företag där vi sedan ska presentera en lösning.
Dessutom har vi hunnit med två inspirerande gästföreläsningar av Björn Söderberg som berättat om sin upplevelse om hållbart företagande.


Intensivt, lärorikt och väldigt kul och än är inte veckan över!

Kvar återstår två dagar på våra företag. På mitt företag arbetar jag med affärsutveckling.  Vi arbetar tillsammans fram en vision, värderingar och strategier för att nå de olika målen företaget har. Jag har haft presentationer för ledningsgruppen där jag intervjuat medarbetare om deras syn på sin arbetsplats.

Utöver dessa typer av uppgifter på företaget utför vi även alla våra skoluppgifter på företaget. Eftersom första PM:et är inlämnat så ska dessa även presenteras för företagen. Jag ska ha presentation för ledningsgruppen om en vecka, det ska bli otroligt spännande och se hur de ser på mitt PM och mina idéer om hur just de kan förbättra sin verksamhet internt.

/Matilda

Vi vet att vi kan!

-        Tänk på att ta vara på tiden ni har framför er!
-        Tiden går fort, plötsligt står ni på Malmstensvåningen igen!


Nja, än är vi inte tillbaka på Malmstensvåningen men däremot var det där vårt MATIX-år startade och visst hade de rätt, tiden går fort. Det var i början av september som vi, den nya MATIX-klassen entrade Handelshögskolan – förväntansfulla och kanske också nervösa över den utbildning vi antagits till och höga på den förväntan antagningsprocessen bidragit med. Här stod vi nu, infirades av kursledningen och champagnen flödade (nästan). Vad har hänt sedan dess?

För att få ut så mycket som möjligt av MATIX är goda relationer och klassgemenskap en väsentlig del. Således spenderade vi första veckan med att lägga champagnen åt sidan och istället befinna oss på Brewhouse med diverse aktiviteter som främjade både relationsskapande, lärteamsutmanande och- brobyggande samarbeten. Träffar med kursledare, representanter från MATIX HQ och tidigare alumner satte oss snabbt in i MATIX-sfären och jag tror vi alla frågade oss om allt verkligen kan vara så bra som det beskrivs. Hade vi blivit frälsta? Sektkänslan infann sig och svaret blev kort därefter enkelt, - JA. Allt kan faktiskt vara så bra som det beskrivs.

Sedan dess har veckorna passerat och om det är något MATIX erbjuder så är det variation. Ingen vecka är den andre lik trots att det vid första anblick på schemat kan se så ut. Vi har kommit en bra bit in på den första delkursen, Verksamhetsstyrning där vi tre dagar i veckan lär, funderar, höjer på ögonbrynen och skrattar åt de många om än imponerande verklighetsbaserade historier som kopplas till ekonomi och- verksamhetsstyrning, ledarskap, processorientering och lean management.

Den teori vi får med oss från föreläsningar analyseras och diskuteras därefter ute på våra partnerföretag. Under en lång, spännande och inte minst krävande tisdag ett par veckor tillbaka mötte vi studenter de partnerföretag som blivit utvalda att matchas ihop med oss under hela läsåret. Efter mingel i dubbelpass, funderingar och analyser av oss själva och företagen lämnades våra önskemål på partnerföretag in. Idag, tre veckor senare är vi 29 studenter som på ett varsitt företag utmanas, drivs framåt och engageras i företagsledda projekt och PM:skriverier från aktuell kurs två dagar i veckan. Vi står alla inför olika utmaningar och funderingar – varvar dagarna med ambition och en skräckblandad förtjusning över känslan av att ta oss an de case som andra i många fall räds.

Kanske är det just det som gör oss på MATIX speciella, vi vet att vi kan!
Brobyggande  var inte heller en speciellt dum start för nu vet vi också, att det är i samklang med andra som vi tar fram det bästa ur oss själva.

Följ gärna vår vardag på:
Instagram - @matixhandels
Facebook – Management av tillväxtföretag
LinkedIn – Management av tillväxtföretag
Eller på vår hemsida – www.matix.se


/Felicia

Smart People Make things Simple!

Inledningen på Matixåret 2014 har sprungit iväg. På bara några veckor så har vi i Matixgänget betat av teambuilding, företagsmässa, företagsval, några inledande föreläsningar och en första vecka på företagen. Efter dessa intensiva veckor var det dags för Matixårets första gästföreläsning, vi fick besök av Dr. Rob Britton, rektor på airlearn och professor vid Georgetown University med över 30 års erfarenhet av ledarskap inom flygbranschen. Rob håller årligen föreläsningar på skolor som Kellogg, Wharton och London Business School för att nämna några. Föreläsningen fokuserade på vad Rob lärt sig under sina år som ledare inom flygbranschen och det som jag och säkerligen många fler tog med sig av föreläsningen var just citatet “The smartest people make things simple”.  Föreläsningen bjöd på både skratt och intressanta diskussioner, så som hur man skapar förtroende på en arbetsplats eller hur den 11e september påverkade flygindustrin? Väl efter föreläsningen så var vi några studenter som passade på att äta middag men den otroligt trevlige amerikanen. Vi promenerade ned till Hemma hos där en god middag avnjöts och diskussionerna fortsatte angående flygindustrin men med ett allt mer närvarande hållbarhetstema.

Sammanfattningsvis så har de inledande veckorna överträffat mina förväntningar på vad Matix kunde erbjuda. Jag ser med stor förväntan fram emot vad programmet kommer bidra med b är övertygad att Matix kan bidra tillr på airlearn och professor vid bnågra r varför   rverktyg och fokusera på dessa istället åde när det kommer till lärande men även den personliga utvecklingen som jag så här inledningsvis är övertygad att Matix kommer bidra till.

2013 > 11

Vårt inlägg kommer inte handla om våra partnerföretag eller om utbildningen i sig. Istället vill vi fokusera på någonting annat som vi tycker är väldigt bra med MATIX – den sociala biten! En viktig del av att vara student på MATIX går ut på att lära av varandra, där det största utbytet sker i vad som kallas lärteam. Vad är då ett lärteam? Kortfattat så är det en grupp på fem studenter med olika personligheter, en sammansättning som kommer att vara hela läsåret.

Första dagarna av MATIX-året satsas det mycket på att skapa en god stämning i klassen. En viktig del av detta är bildandet av lärteamen, en process som sker helt genom studenternas eget ansvar. Utifrån personlighetstester fick vi i uppgift att bilda grupper om fem, där utmaningen låg i att sammanstråla med individer med andra personlighetstyper än oss själva. Detta var någonting som krävde en hel del intensivt minglande skulle det visa sig! Inte oss emot =)

Under MATIX-året tilldelas varje lärteam olika uppgifter som måste lösas tillsammans. Samtliga grupparbeten i de olika delkurserna sker i lärteamen och tanken är man inom grupperna ska ta tillvara på varandras olikheter. Detta ska bidra till personlig utveckling och ett bättre samarbete i gruppen. Inledningsvis tyckte vi detta koncept lät väldigt flummigt, dock har vi insett att kursledningen förmodligen haft en väl genomarbetad plan med upplägget! Eftersom samtliga studenter på MATIX har lång erfarenhet av att plugga, har alla en väl utvecklad studieteknik. Första tanken är ju därför att para ihop dig med dem du tror att du kommer komma bäst överens med. Men i och med att du istället paras ihop med fyra olikheter skapas förutsättningar för ett större lärande, någonting vi känner är väldigt viktigt!

Så, vidare till det roligaste av allt; vi har sjukt kul tillsammans! I vårt lärteam bestämde vi oss tidigt för att inte låta olikheterna begränsa oss och vi satsade stenhårt på att lära känna varandra och göra vårt lärteam (namngett MAGISKT) till ett vinnande koncept. Efter många middagar, en gemensam resa till Grundsund, en och annan öl (och några grupparbeten) har vi lyckats skapa den trygghet som vi tror kursledningen eftersökte. Inom lärteamet finns stort utrymme för att diskutera svårigheter vi stöter på både i skolan och på partnerföretagen. Dessutom bidrar lärteamen till en naturlig tillhörighet för alla i klassen, vilket skapat en enorm klassammanhållning!


/Karin Grundskog & Linnea Hansson

Läs hela inlägget »
Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping

Då har det kommit till min tur att berätta lite mer om Matix, och mitt eget partnerföretag. Jag heter Anton Olofsson, 24 år gammal med en ekonomexamen från Umeå Universitet i bagaget. Efter fyra år i exil kanske många ställer sig frågan, varför återvända till den stad i Sverige där det regnar mest?

Det partnerföretag som jag praktiserar vid under det kommande året heter LUDA Elektronik ludaelektronik.com. LUDA utvecklar och säljer övervakningsprodukter för jordbruksmarknaden och fokus är att hjälpa lantbrukare öka sin lönsamhet, säkerhet till ett i längden mer hållbart jordbruk. Även om LUDA:s produkt vid första anblick kanske inte är den sexigaste, blir man snabbt förvånad över potentialen och utvecklingsmöjligheterna som finns inom jordbruket.

När det kommer till mina uppgifter inom partnerföretaget, så har jag nu i början engagerat mig i många olika områden. Jag har varit med på styrelsemöten, säljmöten, och representerat företaget på mässor till mer vardagliga uppgifter som att hjälpa till att felsöka hjälpa till i kundtjänst. I oktober var jag med mitt företag på Elmia lantbruk: Djur och Inomgård i Jönköping. Det var mycket givande att få träffa och prata med sina kunder ”face-to-face”, man fick en god inblick i vad kunderna tycker om produkten.  

Utöver det som händer på företaget har vi många intressanta föreläsningar, med entreprenörer, företagsledare och akademiker från många sektorer. Tillsammans med sitt lärteam och klassen ställs man hela tiden inför nya intressanta och roliga uppgifter. Den stora skillnaden jag upplever jämfört med tidigare utbildning är engagemanget från klass och kursledning, samt den generella nivån på lärarna.

Under min första tid som student i Matix har jag ställts inför vissa utmaningar och svårigheter. En stor skillnad mot tidigare är det akademiska upplägget. Lärarna ger inga tydliga ramar om vad ett PM skall innehålla, istället är det upp till studenten själv att tolka uppgiften (frågeställningen) och presentera ett resultat därefter. Detta var dock något som klarnade efter första PMet och nu känns det som att jag har en bättre uppfattning om vad lärarna söker.

För att svara på första frågan, varför jag återvände till Göteborg så är svaret MATIX. Jag hittade utbildningen av en ren slump, och mitt intresse väcktes direkt. Att söka MATIX är inget jag ångrar idag, utan tror att det kommande året kan bli mycket lärorikt!

/Anton Olofsson 

Läs hela inlägget »

Ja, då har turen kommit till mig för att berätta lite om min första tid som Matix-student. Jag heter Christoffer, är 26 år och är uppvuxen i Örbero. Flyttlasset gick hit till Göteborg för ett par månader sedan, med syftet att studera Management av Tillväxtföretag på Handelshögskolan här.

Mitt partnerföretag är Exibea (www.eliq.se) som utvecklar och säljer produkter för konsumenter att få koll på hemmets elförbrukning under varumärket ELIQ. Företaget jobbar mycket med att produkterna ska vara användarvänliga och samtidigt ha en tilltalande design. Det händer ständigt väldigt mycket på företaget och under min första tid som Matix-student ute hos Exibea så har mina arbetsuppgifter varierat enormt. Att det händer mycket på företaget är något som jag själv uppskattar och det var nog just detta som jag nappade på då vi under en dags mingel fick träffa företagen för att sedan matchas mot ett passande partnerföretag.

I början hos Exibea så kretsade mina dagar mycket kring att sätta mig in i hur företaget fungerade och hur de organiserar sig. Förutom detta, som gick lite hand i hand med att samla information till den första delkursen som berörde ämnet Innovation & Företagsamhet, så har jag också varit med företaget på Hem & Villa-mässan i Stockholm den 3-6 oktober och på Hem & Villa här i Göteborg den 24-27 oktober. Då jag själv har arbetat med event och försäljning tidigare så föll det sig ganska naturligt att jag också deltog i planeringen och förberedelserna inför mässorna, vilket har varit väldigt skoj!

I övrigt så är jag mycket nöjd över min första tid Göteborg. Jag trivs jättebra på programmet och i staden. Kursledningen är väldigt engagerad i utbildningen och det känns som om det läggs gott om energi på att varje enskild students tid på Matix ska bli något extra. Då vi också är en relativt liten klass på 30 studenter som alla läser samma program men samtidigt ställs inför väldigt varierande utmaningar på sina partnerföretag, så krävs det att man hela tiden bjuder på sig själv och att vi i klassen hjälps åt för att bolla idéer och lösa problem tillsammans. Jag tror att detta också är en bidragande faktor till att klassammanhållningen, på så kort tid, har blivit så bra som den är.

Till sist så vill jag väl bara lyfta fram lite svårigheter som jag själv har upplevt nu i början. Som jag nämnde ovan så kan det bli ganska så komplexa problem man ställs inför beroende på vilket partnerföretag man hamnat på och hur deras verksamhet ser ut. Då programmet skiljer sig lite från hur de flesta av oss i klassen har studerat tidigare så är det också mycket nytt, vilket jag ibland kan tycka gör det svårt att hitta en bra balans mellan studier och arbete hos partnerföretaget då allt går i ett. Jag känner mig dock mer lugn nu efter att vårt första PM:et är inlämnat och saker och ting börjar alltmer falla på sin plats. 

//Christoffer

Joakim och Christoffer på Hem & Villa Sthlm
Läs hela inlägget »

Nu är första kursen avslutad sedan ett par dagar tillbaka och vi har nästan kunnat lämna den bakom oss (med fördjupad kunskap kvar i bagaget, och allt det där). Kursen avslutades med en inlämningsuppgift, en sorts miniuppsats eller rapport, där vi skulle analysera partnerföretaget med fokus på innovation och företagsamhet. Det var en utmaning i början att få ihop den ännu så länge halvklara bilden av företaget med de akademiska teorierna. Personligen upplevde jag att ju mer jag skrev desto mer förstod jag, och i slutet tyckte jag faktiskt att kopplingen mellan teori och verklighet var både tydlig och intressant (hoppas att det kom fram i rapporten också, var lite stressigt så känner mig inte helt lugn där…). Med kursen gillade jag framförallt Björns (lärarens) exempel, de var av alla slag och tydliggjorde på ett bra sätt vad teorierna handlade om (samt att flera funkar perfekt som mingel-anekdoter eller fun facts att dra när man vill imponera på sällskapet, perfekt ju!).

Det vi har kvar nu från första kursen är att sammanfatta för vårt partnerföretag vad vi har kommit fram till i rapporten, samt rapportera till kursledningen hur vi rapporterade till företaget… Låter kanske lite flummigt, men så går det till. Den akademiska rapporten och hur företaget vill ha presentationen kan nog vara ganska olika, men för mig går de ihop väldigt tydligt och blir rätt lika, i alla fall för den här kursen. Nästa kurs, som just dragit igång, handlar om strategi och det finns mycket där som stämmer in med behov hos mitt företag, så det ska bli spännande. Jag jobbar mycket med att ta fram en affärsplan och vi är mitt i den tidiga kommersialiseringsfasen, så med den här kursen kommer jag förhoppningsvis kunna bidra en hel del. Än så länge känns kurserna både relevanta och väldigt givande, vi får hoppas det fortsätter så!

/Hanna

Kommentera gärna:

Läs hela inlägget »

2013 > 11

Vårt inlägg kommer inte handla om våra partnerföretag eller om utbildningen i sig. Istället vill vi fokusera på någonting annat som vi tycker är väldigt bra med MATIX – den sociala biten! En viktig del av att vara student på MATIX går ut på att lära av varandra, där det största utbytet sker i vad som kallas lärteam. Vad är då ett lärteam? Kortfattat så är det en grupp på fem studenter med olika personligheter, en sammansättning som kommer att vara hela läsåret.

Första dagarna av MATIX-året satsas det mycket på att skapa en god stämning i klassen. En viktig del av detta är bildandet av lärteamen, en process som sker helt genom studenternas eget ansvar. Utifrån personlighetstester fick vi i uppgift att bilda grupper om fem, där utmaningen låg i att sammanstråla med individer med andra personlighetstyper än oss själva. Detta var någonting som krävde en hel del intensivt minglande skulle det visa sig! Inte oss emot =)

Under MATIX-året tilldelas varje lärteam olika uppgifter som måste lösas tillsammans. Samtliga grupparbeten i de olika delkurserna sker i lärteamen och tanken är man inom grupperna ska ta tillvara på varandras olikheter. Detta ska bidra till personlig utveckling och ett bättre samarbete i gruppen. Inledningsvis tyckte vi detta koncept lät väldigt flummigt, dock har vi insett att kursledningen förmodligen haft en väl genomarbetad plan med upplägget! Eftersom samtliga studenter på MATIX har lång erfarenhet av att plugga, har alla en väl utvecklad studieteknik. Första tanken är ju därför att para ihop dig med dem du tror att du kommer komma bäst överens med. Men i och med att du istället paras ihop med fyra olikheter skapas förutsättningar för ett större lärande, någonting vi känner är väldigt viktigt!

Så, vidare till det roligaste av allt; vi har sjukt kul tillsammans! I vårt lärteam bestämde vi oss tidigt för att inte låta olikheterna begränsa oss och vi satsade stenhårt på att lära känna varandra och göra vårt lärteam (namngett MAGISKT) till ett vinnande koncept. Efter många middagar, en gemensam resa till Grundsund, en och annan öl (och några grupparbeten) har vi lyckats skapa den trygghet som vi tror kursledningen eftersökte. Inom lärteamet finns stort utrymme för att diskutera svårigheter vi stöter på både i skolan och på partnerföretagen. Dessutom bidrar lärteamen till en naturlig tillhörighet för alla i klassen, vilket skapat en enorm klassammanhållning!


/Karin Grundskog & Linnea Hansson

Läs hela inlägget »
Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping

Då har det kommit till min tur att berätta lite mer om Matix, och mitt eget partnerföretag. Jag heter Anton Olofsson, 24 år gammal med en ekonomexamen från Umeå Universitet i bagaget. Efter fyra år i exil kanske många ställer sig frågan, varför återvända till den stad i Sverige där det regnar mest?

Det partnerföretag som jag praktiserar vid under det kommande året heter LUDA Elektronik ludaelektronik.com. LUDA utvecklar och säljer övervakningsprodukter för jordbruksmarknaden och fokus är att hjälpa lantbrukare öka sin lönsamhet, säkerhet till ett i längden mer hållbart jordbruk. Även om LUDA:s produkt vid första anblick kanske inte är den sexigaste, blir man snabbt förvånad över potentialen och utvecklingsmöjligheterna som finns inom jordbruket.

När det kommer till mina uppgifter inom partnerföretaget, så har jag nu i början engagerat mig i många olika områden. Jag har varit med på styrelsemöten, säljmöten, och representerat företaget på mässor till mer vardagliga uppgifter som att hjälpa till att felsöka hjälpa till i kundtjänst. I oktober var jag med mitt företag på Elmia lantbruk: Djur och Inomgård i Jönköping. Det var mycket givande att få träffa och prata med sina kunder ”face-to-face”, man fick en god inblick i vad kunderna tycker om produkten.  

Utöver det som händer på företaget har vi många intressanta föreläsningar, med entreprenörer, företagsledare och akademiker från många sektorer. Tillsammans med sitt lärteam och klassen ställs man hela tiden inför nya intressanta och roliga uppgifter. Den stora skillnaden jag upplever jämfört med tidigare utbildning är engagemanget från klass och kursledning, samt den generella nivån på lärarna.

Under min första tid som student i Matix har jag ställts inför vissa utmaningar och svårigheter. En stor skillnad mot tidigare är det akademiska upplägget. Lärarna ger inga tydliga ramar om vad ett PM skall innehålla, istället är det upp till studenten själv att tolka uppgiften (frågeställningen) och presentera ett resultat därefter. Detta var dock något som klarnade efter första PMet och nu känns det som att jag har en bättre uppfattning om vad lärarna söker.

För att svara på första frågan, varför jag återvände till Göteborg så är svaret MATIX. Jag hittade utbildningen av en ren slump, och mitt intresse väcktes direkt. Att söka MATIX är inget jag ångrar idag, utan tror att det kommande året kan bli mycket lärorikt!

/Anton Olofsson 

Läs hela inlägget »

Ja, då har turen kommit till mig för att berätta lite om min första tid som Matix-student. Jag heter Christoffer, är 26 år och är uppvuxen i Örbero. Flyttlasset gick hit till Göteborg för ett par månader sedan, med syftet att studera Management av Tillväxtföretag på Handelshögskolan här.

Mitt partnerföretag är Exibea (www.eliq.se) som utvecklar och säljer produkter för konsumenter att få koll på hemmets elförbrukning under varumärket ELIQ. Företaget jobbar mycket med att produkterna ska vara användarvänliga och samtidigt ha en tilltalande design. Det händer ständigt väldigt mycket på företaget och under min första tid som Matix-student ute hos Exibea så har mina arbetsuppgifter varierat enormt. Att det händer mycket på företaget är något som jag själv uppskattar och det var nog just detta som jag nappade på då vi under en dags mingel fick träffa företagen för att sedan matchas mot ett passande partnerföretag.

I början hos Exibea så kretsade mina dagar mycket kring att sätta mig in i hur företaget fungerade och hur de organiserar sig. Förutom detta, som gick lite hand i hand med att samla information till den första delkursen som berörde ämnet Innovation & Företagsamhet, så har jag också varit med företaget på Hem & Villa-mässan i Stockholm den 3-6 oktober och på Hem & Villa här i Göteborg den 24-27 oktober. Då jag själv har arbetat med event och försäljning tidigare så föll det sig ganska naturligt att jag också deltog i planeringen och förberedelserna inför mässorna, vilket har varit väldigt skoj!

I övrigt så är jag mycket nöjd över min första tid Göteborg. Jag trivs jättebra på programmet och i staden. Kursledningen är väldigt engagerad i utbildningen och det känns som om det läggs gott om energi på att varje enskild students tid på Matix ska bli något extra. Då vi också är en relativt liten klass på 30 studenter som alla läser samma program men samtidigt ställs inför väldigt varierande utmaningar på sina partnerföretag, så krävs det att man hela tiden bjuder på sig själv och att vi i klassen hjälps åt för att bolla idéer och lösa problem tillsammans. Jag tror att detta också är en bidragande faktor till att klassammanhållningen, på så kort tid, har blivit så bra som den är.

Till sist så vill jag väl bara lyfta fram lite svårigheter som jag själv har upplevt nu i början. Som jag nämnde ovan så kan det bli ganska så komplexa problem man ställs inför beroende på vilket partnerföretag man hamnat på och hur deras verksamhet ser ut. Då programmet skiljer sig lite från hur de flesta av oss i klassen har studerat tidigare så är det också mycket nytt, vilket jag ibland kan tycka gör det svårt att hitta en bra balans mellan studier och arbete hos partnerföretaget då allt går i ett. Jag känner mig dock mer lugn nu efter att vårt första PM:et är inlämnat och saker och ting börjar alltmer falla på sin plats. 

//Christoffer

Joakim och Christoffer på Hem & Villa Sthlm
Läs hela inlägget »

Nu är första kursen avslutad sedan ett par dagar tillbaka och vi har nästan kunnat lämna den bakom oss (med fördjupad kunskap kvar i bagaget, och allt det där). Kursen avslutades med en inlämningsuppgift, en sorts miniuppsats eller rapport, där vi skulle analysera partnerföretaget med fokus på innovation och företagsamhet. Det var en utmaning i början att få ihop den ännu så länge halvklara bilden av företaget med de akademiska teorierna. Personligen upplevde jag att ju mer jag skrev desto mer förstod jag, och i slutet tyckte jag faktiskt att kopplingen mellan teori och verklighet var både tydlig och intressant (hoppas att det kom fram i rapporten också, var lite stressigt så känner mig inte helt lugn där…). Med kursen gillade jag framförallt Björns (lärarens) exempel, de var av alla slag och tydliggjorde på ett bra sätt vad teorierna handlade om (samt att flera funkar perfekt som mingel-anekdoter eller fun facts att dra när man vill imponera på sällskapet, perfekt ju!).

Det vi har kvar nu från första kursen är att sammanfatta för vårt partnerföretag vad vi har kommit fram till i rapporten, samt rapportera till kursledningen hur vi rapporterade till företaget… Låter kanske lite flummigt, men så går det till. Den akademiska rapporten och hur företaget vill ha presentationen kan nog vara ganska olika, men för mig går de ihop väldigt tydligt och blir rätt lika, i alla fall för den här kursen. Nästa kurs, som just dragit igång, handlar om strategi och det finns mycket där som stämmer in med behov hos mitt företag, så det ska bli spännande. Jag jobbar mycket med att ta fram en affärsplan och vi är mitt i den tidiga kommersialiseringsfasen, så med den här kursen kommer jag förhoppningsvis kunna bidra en hel del. Än så länge känns kurserna både relevanta och väldigt givande, vi får hoppas det fortsätter så!

/Hanna

Kommentera gärna:

Läs hela inlägget »

2013 > 11

Vårt inlägg kommer inte handla om våra partnerföretag eller om utbildningen i sig. Istället vill vi fokusera på någonting annat som vi tycker är väldigt bra med MATIX – den sociala biten! En viktig del av att vara student på MATIX går ut på att lära av varandra, där det största utbytet sker i vad som kallas lärteam. Vad är då ett lärteam? Kortfattat så är det en grupp på fem studenter med olika personligheter, en sammansättning som kommer att vara hela läsåret.

Första dagarna av MATIX-året satsas det mycket på att skapa en god stämning i klassen. En viktig del av detta är bildandet av lärteamen, en process som sker helt genom studenternas eget ansvar. Utifrån personlighetstester fick vi i uppgift att bilda grupper om fem, där utmaningen låg i att sammanstråla med individer med andra personlighetstyper än oss själva. Detta var någonting som krävde en hel del intensivt minglande skulle det visa sig! Inte oss emot =)

Under MATIX-året tilldelas varje lärteam olika uppgifter som måste lösas tillsammans. Samtliga grupparbeten i de olika delkurserna sker i lärteamen och tanken är man inom grupperna ska ta tillvara på varandras olikheter. Detta ska bidra till personlig utveckling och ett bättre samarbete i gruppen. Inledningsvis tyckte vi detta koncept lät väldigt flummigt, dock har vi insett att kursledningen förmodligen haft en väl genomarbetad plan med upplägget! Eftersom samtliga studenter på MATIX har lång erfarenhet av att plugga, har alla en väl utvecklad studieteknik. Första tanken är ju därför att para ihop dig med dem du tror att du kommer komma bäst överens med. Men i och med att du istället paras ihop med fyra olikheter skapas förutsättningar för ett större lärande, någonting vi känner är väldigt viktigt!

Så, vidare till det roligaste av allt; vi har sjukt kul tillsammans! I vårt lärteam bestämde vi oss tidigt för att inte låta olikheterna begränsa oss och vi satsade stenhårt på att lära känna varandra och göra vårt lärteam (namngett MAGISKT) till ett vinnande koncept. Efter många middagar, en gemensam resa till Grundsund, en och annan öl (och några grupparbeten) har vi lyckats skapa den trygghet som vi tror kursledningen eftersökte. Inom lärteamet finns stort utrymme för att diskutera svårigheter vi stöter på både i skolan och på partnerföretagen. Dessutom bidrar lärteamen till en naturlig tillhörighet för alla i klassen, vilket skapat en enorm klassammanhållning!


/Karin Grundskog & Linnea Hansson

Läs hela inlägget »
Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping

Då har det kommit till min tur att berätta lite mer om Matix, och mitt eget partnerföretag. Jag heter Anton Olofsson, 24 år gammal med en ekonomexamen från Umeå Universitet i bagaget. Efter fyra år i exil kanske många ställer sig frågan, varför återvända till den stad i Sverige där det regnar mest?

Det partnerföretag som jag praktiserar vid under det kommande året heter LUDA Elektronik ludaelektronik.com. LUDA utvecklar och säljer övervakningsprodukter för jordbruksmarknaden och fokus är att hjälpa lantbrukare öka sin lönsamhet, säkerhet till ett i längden mer hållbart jordbruk. Även om LUDA:s produkt vid första anblick kanske inte är den sexigaste, blir man snabbt förvånad över potentialen och utvecklingsmöjligheterna som finns inom jordbruket.

När det kommer till mina uppgifter inom partnerföretaget, så har jag nu i början engagerat mig i många olika områden. Jag har varit med på styrelsemöten, säljmöten, och representerat företaget på mässor till mer vardagliga uppgifter som att hjälpa till att felsöka hjälpa till i kundtjänst. I oktober var jag med mitt företag på Elmia lantbruk: Djur och Inomgård i Jönköping. Det var mycket givande att få träffa och prata med sina kunder ”face-to-face”, man fick en god inblick i vad kunderna tycker om produkten.  

Utöver det som händer på företaget har vi många intressanta föreläsningar, med entreprenörer, företagsledare och akademiker från många sektorer. Tillsammans med sitt lärteam och klassen ställs man hela tiden inför nya intressanta och roliga uppgifter. Den stora skillnaden jag upplever jämfört med tidigare utbildning är engagemanget från klass och kursledning, samt den generella nivån på lärarna.

Under min första tid som student i Matix har jag ställts inför vissa utmaningar och svårigheter. En stor skillnad mot tidigare är det akademiska upplägget. Lärarna ger inga tydliga ramar om vad ett PM skall innehålla, istället är det upp till studenten själv att tolka uppgiften (frågeställningen) och presentera ett resultat därefter. Detta var dock något som klarnade efter första PMet och nu känns det som att jag har en bättre uppfattning om vad lärarna söker.

För att svara på första frågan, varför jag återvände till Göteborg så är svaret MATIX. Jag hittade utbildningen av en ren slump, och mitt intresse väcktes direkt. Att söka MATIX är inget jag ångrar idag, utan tror att det kommande året kan bli mycket lärorikt!

/Anton Olofsson 

Läs hela inlägget »

Ja, då har turen kommit till mig för att berätta lite om min första tid som Matix-student. Jag heter Christoffer, är 26 år och är uppvuxen i Örbero. Flyttlasset gick hit till Göteborg för ett par månader sedan, med syftet att studera Management av Tillväxtföretag på Handelshögskolan här.

Mitt partnerföretag är Exibea (www.eliq.se) som utvecklar och säljer produkter för konsumenter att få koll på hemmets elförbrukning under varumärket ELIQ. Företaget jobbar mycket med att produkterna ska vara användarvänliga och samtidigt ha en tilltalande design. Det händer ständigt väldigt mycket på företaget och under min första tid som Matix-student ute hos Exibea så har mina arbetsuppgifter varierat enormt. Att det händer mycket på företaget är något som jag själv uppskattar och det var nog just detta som jag nappade på då vi under en dags mingel fick träffa företagen för att sedan matchas mot ett passande partnerföretag.

I början hos Exibea så kretsade mina dagar mycket kring att sätta mig in i hur företaget fungerade och hur de organiserar sig. Förutom detta, som gick lite hand i hand med att samla information till den första delkursen som berörde ämnet Innovation & Företagsamhet, så har jag också varit med företaget på Hem & Villa-mässan i Stockholm den 3-6 oktober och på Hem & Villa här i Göteborg den 24-27 oktober. Då jag själv har arbetat med event och försäljning tidigare så föll det sig ganska naturligt att jag också deltog i planeringen och förberedelserna inför mässorna, vilket har varit väldigt skoj!

I övrigt så är jag mycket nöjd över min första tid Göteborg. Jag trivs jättebra på programmet och i staden. Kursledningen är väldigt engagerad i utbildningen och det känns som om det läggs gott om energi på att varje enskild students tid på Matix ska bli något extra. Då vi också är en relativt liten klass på 30 studenter som alla läser samma program men samtidigt ställs inför väldigt varierande utmaningar på sina partnerföretag, så krävs det att man hela tiden bjuder på sig själv och att vi i klassen hjälps åt för att bolla idéer och lösa problem tillsammans. Jag tror att detta också är en bidragande faktor till att klassammanhållningen, på så kort tid, har blivit så bra som den är.

Till sist så vill jag väl bara lyfta fram lite svårigheter som jag själv har upplevt nu i början. Som jag nämnde ovan så kan det bli ganska så komplexa problem man ställs inför beroende på vilket partnerföretag man hamnat på och hur deras verksamhet ser ut. Då programmet skiljer sig lite från hur de flesta av oss i klassen har studerat tidigare så är det också mycket nytt, vilket jag ibland kan tycka gör det svårt att hitta en bra balans mellan studier och arbete hos partnerföretaget då allt går i ett. Jag känner mig dock mer lugn nu efter att vårt första PM:et är inlämnat och saker och ting börjar alltmer falla på sin plats. 

//Christoffer

Joakim och Christoffer på Hem & Villa Sthlm
Läs hela inlägget »

Nu är första kursen avslutad sedan ett par dagar tillbaka och vi har nästan kunnat lämna den bakom oss (med fördjupad kunskap kvar i bagaget, och allt det där). Kursen avslutades med en inlämningsuppgift, en sorts miniuppsats eller rapport, där vi skulle analysera partnerföretaget med fokus på innovation och företagsamhet. Det var en utmaning i början att få ihop den ännu så länge halvklara bilden av företaget med de akademiska teorierna. Personligen upplevde jag att ju mer jag skrev desto mer förstod jag, och i slutet tyckte jag faktiskt att kopplingen mellan teori och verklighet var både tydlig och intressant (hoppas att det kom fram i rapporten också, var lite stressigt så känner mig inte helt lugn där…). Med kursen gillade jag framförallt Björns (lärarens) exempel, de var av alla slag och tydliggjorde på ett bra sätt vad teorierna handlade om (samt att flera funkar perfekt som mingel-anekdoter eller fun facts att dra när man vill imponera på sällskapet, perfekt ju!).

Det vi har kvar nu från första kursen är att sammanfatta för vårt partnerföretag vad vi har kommit fram till i rapporten, samt rapportera till kursledningen hur vi rapporterade till företaget… Låter kanske lite flummigt, men så går det till. Den akademiska rapporten och hur företaget vill ha presentationen kan nog vara ganska olika, men för mig går de ihop väldigt tydligt och blir rätt lika, i alla fall för den här kursen. Nästa kurs, som just dragit igång, handlar om strategi och det finns mycket där som stämmer in med behov hos mitt företag, så det ska bli spännande. Jag jobbar mycket med att ta fram en affärsplan och vi är mitt i den tidiga kommersialiseringsfasen, så med den här kursen kommer jag förhoppningsvis kunna bidra en hel del. Än så länge känns kurserna både relevanta och väldigt givande, vi får hoppas det fortsätter så!

/Hanna

Kommentera gärna:

Läs hela inlägget »

En liten rubrik.

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Brobyggande tar fram det bästa ur oss själva!

-        Tänk på att ta vara på tiden ni har framför er!
-        Tiden går fort, plötsligt står ni på Malmstensvåningen igen!

Nja, än är vi inte tillbaka på Malmstensvåningen men däremot var det där vårt MATIX-år startade och visst hade de rätt, tiden går fort. Det var i början av september som vi, den nya MATIX-klassen entrade Handelshögskolan – förväntansfulla och kanske också nervösa över den utbildning vi antagits till och höga på den förväntan antagningsprocessen bidragit med. Här stod vi nu, infirades av kursledningen och champagnen flödade (nästan). Vad har hänt sedan dess?

För att få ut så mycket som möjligt av MATIX är goda relationer och klassgemenskap en väsentlig del. Således spenderade vi första veckan med att lägga champagnen åt sidan och istället befinna oss på Brewhouse med diverse aktiviteter som främjade både relationsskapande, lärteamsutmanande och- brobyggande samarbeten. Träffar med kursledare, representanter från MATIX HQ och tidigare alumner satte oss snabbt in i MATIX-sfären och jag tror vi alla frågade oss om allt verkligen kan vara så bra som det beskrivs. Hade vi blivit frälsta? Sektkänslan infann sig och svaret blev kort därefter enkelt, - JA. Allt kan faktiskt vara så bra som det beskrivs.

Sedan dess har veckorna passerat och om det är något MATIX erbjuder så är det variation. Ingen vecka är den andre lik trots att det vid första anblick på schemat kan se så ut. Vi har kommit en bra bit in på den första delkursen, Verksamhetsstyrning där vi tre dagar i veckan lär, funderar, höjer på ögonbrynen och skrattar åt de många om än imponerande verklighetsbaserade historier som kopplas till ekonomi och- verksamhetsstyrning, ledarskap, processorientering och lean management.

Den teori vi får med oss från föreläsningar analyseras och diskuteras därefter ute på våra partnerföretag. Under en lång, spännande och inte minst krävande tisdag ett par veckor tillbaka mötte vi studenter de partnerföretag som blivit utvalda att matchas ihop med oss under hela läsåret. Efter mingel i dubbelpass, funderingar och analyser av oss själva och företagen lämnades våra önskemål på partnerföretag in. Idag, tre veckor senare är vi 29 studenter som på ett varsitt företag utmanas, drivs framåt och engageras i företagsledda projekt och PM:skriverier från aktuell kurs två dagar i veckan. Vi står alla inför olika utmaningar och funderingar – varvar dagarna med ambition och en skräckblandad förtjusning över känslan av att ta oss an de case som andra i många fall räds.

Kanske är det just det som gör oss på MATIX speciella, vi vet att vi kan. Brobyggande  var inte heller en speciellt dum start för nu vet vi också, att det är i samklang med andra som vi tar fram det bästa ur oss själva.

Följ gärna vår vardag på:
Instagram - @matixhandels
Facebook – Management av tillväxtföretag
LinkedIn – Management av tillväxtföretag
Eller på vår hemsida – www.matix.se
/Felicia.

The Smartest People Make Things Simple!

Inledningen på Matixåret 2014 har sprungit iväg. På bara några veckor så har vi i Matixgänget betat av teambuilding, företagsmässa, företagsval, några inledande föreläsningar och en första vecka på företagen. Efter dessa intensiva veckor var det dags för Matixsårets första gästföreläsning, vi fick besök av Dr. Rob Britton, rektor på airlearn och professor vid Georgetown University med över 30 års erfarenhet av ledarskap inom flygbranschen. Rob håller årligen föreläsningar på skolor som Kellogg, Wharton och London Business School för att nämna några. Föreläsning fokuserade på vad Rob lärt sig under sina år som ledare inom flygbranschen och det som jag och säkerligen många fler tog med sig av föreläsningen var just citatet “The smartest people make things simple”.  Föreläsningen bjöd på både skratt och intressanta diskussioner, så som hur man skapar förtroende på en arbetsplats eller hur den 11e september påverkade flygindustrin? Väl efter föreläsningen så var vi några studenter som passade på att äta middag med den otroligt trevlige amerikanen. Vi promenerade ned till Hemma hos där en god middag avnjöts och diskussionerna fortsatte angående flygindustrin med fokus på ett allt mer närvarande hållbarhetstema.

Sammanfattningsvis så har de inledande veckorna överträffat mina förväntningar på vad Matix kunde erbjuda. Jag ser med stor förväntan fram emot vad programmet kommer bidra med när det gäller lärande men även den personliga utvecklingen som jag så här inledningsvis är övertygad om att Matix kommer bidra till.
/Oscar

En inblick i MATIX-studenternas vardag

Studenterna på MATIX 13-14 berättar i denna blogg om vardagen på utbildningen. Tid på partnerföretaget, upplevelsen av tiden på Handelshögskolan samt allt det andra som hör utbildningen till. 

2013 > 11

Vårt inlägg kommer inte handla om våra partnerföretag eller om utbildningen i sig. Istället vill vi fokusera på någonting annat som vi tycker är väldigt bra med MATIX – den sociala biten! En viktig del av att vara student på MATIX går ut på att lära av varandra, där det största utbytet sker i vad som kallas lärteam. Vad är då ett lärteam? Kortfattat så är det en grupp på fem studenter med olika personligheter, en sammansättning som kommer att vara hela läsåret.

Första dagarna av MATIX-året satsas det mycket på att skapa en god stämning i klassen. En viktig del av detta är bildandet av lärteamen, en process som sker helt genom studenternas eget ansvar. Utifrån personlighetstester fick vi i uppgift att bilda grupper om fem, där utmaningen låg i att sammanstråla med individer med andra personlighetstyper än oss själva. Detta var någonting som krävde en hel del intensivt minglande skulle det visa sig! Inte oss emot =)

Under MATIX-året tilldelas varje lärteam olika uppgifter som måste lösas tillsammans. Samtliga grupparbeten i de olika delkurserna sker i lärteamen och tanken är man inom grupperna ska ta tillvara på varandras olikheter. Detta ska bidra till personlig utveckling och ett bättre samarbete i gruppen. Inledningsvis tyckte vi detta koncept lät väldigt flummigt, dock har vi insett att kursledningen förmodligen haft en väl genomarbetad plan med upplägget! Eftersom samtliga studenter på MATIX har lång erfarenhet av att plugga, har alla en väl utvecklad studieteknik. Första tanken är ju därför att para ihop dig med dem du tror att du kommer komma bäst överens med. Men i och med att du istället paras ihop med fyra olikheter skapas förutsättningar för ett större lärande, någonting vi känner är väldigt viktigt!

Så, vidare till det roligaste av allt; vi har sjukt kul tillsammans! I vårt lärteam bestämde vi oss tidigt för att inte låta olikheterna begränsa oss och vi satsade stenhårt på att lära känna varandra och göra vårt lärteam (namngett MAGISKT) till ett vinnande koncept. Efter många middagar, en gemensam resa till Grundsund, en och annan öl (och några grupparbeten) har vi lyckats skapa den trygghet som vi tror kursledningen eftersökte. Inom lärteamet finns stort utrymme för att diskutera svårigheter vi stöter på både i skolan och på partnerföretagen. Dessutom bidrar lärteamen till en naturlig tillhörighet för alla i klassen, vilket skapat en enorm klassammanhållning!


/Karin Grundskog & Linnea Hansson

Läs hela inlägget »
Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping Ludas monter på Elmia Lantbruksmässan i Jönköping

Då har det kommit till min tur att berätta lite mer om Matix, och mitt eget partnerföretag. Jag heter Anton Olofsson, 24 år gammal med en ekonomexamen från Umeå Universitet i bagaget. Efter fyra år i exil kanske många ställer sig frågan, varför återvända till den stad i Sverige där det regnar mest?

Det partnerföretag som jag praktiserar vid under det kommande året heter LUDA Elektronik ludaelektronik.com. LUDA utvecklar och säljer övervakningsprodukter för jordbruksmarknaden och fokus är att hjälpa lantbrukare öka sin lönsamhet, säkerhet till ett i längden mer hållbart jordbruk. Även om LUDA:s produkt vid första anblick kanske inte är den sexigaste, blir man snabbt förvånad över potentialen och utvecklingsmöjligheterna som finns inom jordbruket.

När det kommer till mina uppgifter inom partnerföretaget, så har jag nu i början engagerat mig i många olika områden. Jag har varit med på styrelsemöten, säljmöten, och representerat företaget på mässor till mer vardagliga uppgifter som att hjälpa till att felsöka hjälpa till i kundtjänst. I oktober var jag med mitt företag på Elmia lantbruk: Djur och Inomgård i Jönköping. Det var mycket givande att få träffa och prata med sina kunder ”face-to-face”, man fick en god inblick i vad kunderna tycker om produkten.  

Utöver det som händer på företaget har vi många intressanta föreläsningar, med entreprenörer, företagsledare och akademiker från många sektorer. Tillsammans med sitt lärteam och klassen ställs man hela tiden inför nya intressanta och roliga uppgifter. Den stora skillnaden jag upplever jämfört med tidigare utbildning är engagemanget från klass och kursledning, samt den generella nivån på lärarna.

Under min första tid som student i Matix har jag ställts inför vissa utmaningar och svårigheter. En stor skillnad mot tidigare är det akademiska upplägget. Lärarna ger inga tydliga ramar om vad ett PM skall innehålla, istället är det upp till studenten själv att tolka uppgiften (frågeställningen) och presentera ett resultat därefter. Detta var dock något som klarnade efter första PMet och nu känns det som att jag har en bättre uppfattning om vad lärarna söker.

För att svara på första frågan, varför jag återvände till Göteborg så är svaret MATIX. Jag hittade utbildningen av en ren slump, och mitt intresse väcktes direkt. Att söka MATIX är inget jag ångrar idag, utan tror att det kommande året kan bli mycket lärorikt!

/Anton Olofsson 

Läs hela inlägget »

Ja, då har turen kommit till mig för att berätta lite om min första tid som Matix-student. Jag heter Christoffer, är 26 år och är uppvuxen i Örbero. Flyttlasset gick hit till Göteborg för ett par månader sedan, med syftet att studera Management av Tillväxtföretag på Handelshögskolan här.

Mitt partnerföretag är Exibea (www.eliq.se) som utvecklar och säljer produkter för konsumenter att få koll på hemmets elförbrukning under varumärket ELIQ. Företaget jobbar mycket med att produkterna ska vara användarvänliga och samtidigt ha en tilltalande design. Det händer ständigt väldigt mycket på företaget och under min första tid som Matix-student ute hos Exibea så har mina arbetsuppgifter varierat enormt. Att det händer mycket på företaget är något som jag själv uppskattar och det var nog just detta som jag nappade på då vi under en dags mingel fick träffa företagen för att sedan matchas mot ett passande partnerföretag.

I början hos Exibea så kretsade mina dagar mycket kring att sätta mig in i hur företaget fungerade och hur de organiserar sig. Förutom detta, som gick lite hand i hand med att samla information till den första delkursen som berörde ämnet Innovation & Företagsamhet, så har jag också varit med företaget på Hem & Villa-mässan i Stockholm den 3-6 oktober och på Hem & Villa här i Göteborg den 24-27 oktober. Då jag själv har arbetat med event och försäljning tidigare så föll det sig ganska naturligt att jag också deltog i planeringen och förberedelserna inför mässorna, vilket har varit väldigt skoj!

I övrigt så är jag mycket nöjd över min första tid Göteborg. Jag trivs jättebra på programmet och i staden. Kursledningen är väldigt engagerad i utbildningen och det känns som om det läggs gott om energi på att varje enskild students tid på Matix ska bli något extra. Då vi också är en relativt liten klass på 30 studenter som alla läser samma program men samtidigt ställs inför väldigt varierande utmaningar på sina partnerföretag, så krävs det att man hela tiden bjuder på sig själv och att vi i klassen hjälps åt för att bolla idéer och lösa problem tillsammans. Jag tror att detta också är en bidragande faktor till att klassammanhållningen, på så kort tid, har blivit så bra som den är.

Till sist så vill jag väl bara lyfta fram lite svårigheter som jag själv har upplevt nu i början. Som jag nämnde ovan så kan det bli ganska så komplexa problem man ställs inför beroende på vilket partnerföretag man hamnat på och hur deras verksamhet ser ut. Då programmet skiljer sig lite från hur de flesta av oss i klassen har studerat tidigare så är det också mycket nytt, vilket jag ibland kan tycka gör det svårt att hitta en bra balans mellan studier och arbete hos partnerföretaget då allt går i ett. Jag känner mig dock mer lugn nu efter att vårt första PM:et är inlämnat och saker och ting börjar alltmer falla på sin plats. 

//Christoffer

Joakim och Christoffer på Hem & Villa Sthlm
Läs hela inlägget »

Nu är första kursen avslutad sedan ett par dagar tillbaka och vi har nästan kunnat lämna den bakom oss (med fördjupad kunskap kvar i bagaget, och allt det där). Kursen avslutades med en inlämningsuppgift, en sorts miniuppsats eller rapport, där vi skulle analysera partnerföretaget med fokus på innovation och företagsamhet. Det var en utmaning i början att få ihop den ännu så länge halvklara bilden av företaget med de akademiska teorierna. Personligen upplevde jag att ju mer jag skrev desto mer förstod jag, och i slutet tyckte jag faktiskt att kopplingen mellan teori och verklighet var både tydlig och intressant (hoppas att det kom fram i rapporten också, var lite stressigt så känner mig inte helt lugn där…). Med kursen gillade jag framförallt Björns (lärarens) exempel, de var av alla slag och tydliggjorde på ett bra sätt vad teorierna handlade om (samt att flera funkar perfekt som mingel-anekdoter eller fun facts att dra när man vill imponera på sällskapet, perfekt ju!).

Det vi har kvar nu från första kursen är att sammanfatta för vårt partnerföretag vad vi har kommit fram till i rapporten, samt rapportera till kursledningen hur vi rapporterade till företaget… Låter kanske lite flummigt, men så går det till. Den akademiska rapporten och hur företaget vill ha presentationen kan nog vara ganska olika, men för mig går de ihop väldigt tydligt och blir rätt lika, i alla fall för den här kursen. Nästa kurs, som just dragit igång, handlar om strategi och det finns mycket där som stämmer in med behov hos mitt företag, så det ska bli spännande. Jag jobbar mycket med att ta fram en affärsplan och vi är mitt i den tidiga kommersialiseringsfasen, så med den här kursen kommer jag förhoppningsvis kunna bidra en hel del. Än så länge känns kurserna både relevanta och väldigt givande, vi får hoppas det fortsätter så!

/Hanna

Kommentera gärna:

Läs hela inlägget »

Har du frågor kring bloggen eller dess innehåll, kontakta oss gärna!

Tel: 031-786 55 54
Mail: matix@handels.gu.se

Etiketter

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv