Vanliga frågor och svar om samarbete med MATIX

Hur blir man partnerföretag till MATIX?

Vi besöker alla intresserade bolag under våren inför uppstarten i september, då matchning mot en av våra taggade studenter sker. Det första du gör är att kontakta oss, via telefon eller mail!

Vad ställer ni för krav på medverkande Partnerföretag?

Det skall finnas ett genuint intresse för att ta in nya perspektiv och tankar samt att utvecklas. Det är självklart viktigt att ni kan delta under hela perioden.

 

Fokus i MATIX är att studenten bidrar till att ta fram underlag för strategiska beslut. Att släppa in studenten på ledningsnivå är av vikt för att projekten ska bli meningsfulla för student och företag.

Kan man vara med även om man är ett nystartat företag?

Ja. Det viktiga är att det finns gemenskap för diskussioner, utbyte av idéer och tankar samt en arbetsplats där flera personer rör sig.

Varför ska man vara Partnerföretag till MATIX?

Ni är intresserade av en kunskapsinjektion, att få nya perspektiv på strategiska frågor, att få ett oberoende bollplank i form av en student och nya kontaktytor.

 

Ni ingår i ett sammanhang med akademi, andra företag och studenter på MATIX.

Hur ser upplägget ut?

Vi träffar alla företag som är intresserade av att delta och beskriver upplägg, matchningsprocess samt diskuterar behoven i respektive företag.

 

• Två heldagar varje vecka under 9 månader är MATIX-studenten på plats.

• De genomför observationer, studier och analyser inom fyra kärnområden: Innovation & företagsamhet, affärsförnyelse, verksamhetsstyrning samt omvärlds och förändringsfrågor. Företagets situation studeras och vävs samman med rekommendationer. (Mer info om MATIX-årets upplägg här)

• Parallellt engagerar sig MATIX-studenten i uppgifter som kan bidra till utveckling och tillväxt (Se exempel på tidigare projekt).

Ingår man ett avtal med MATIX?

Ja, företag ingår samarbetsavtal om att delta som Partner till MATIX vid Handelshögskolan under september till juni, dvs de två terminer MATIX pågår.

Vad är avgiften för att delta?

Denna form av kvalificerad näringslivssamverkan har universitetet inte finansiering från staten för. Västra Götalandsregionen bidrar med medel ur regionala tillväxtmedel och samtliga partnerföretag faktureras 39 500 sek för att delta i samarbetet under ett år.

Den information en student kommer i kontakt med på vårt företag är känslig – hur fungerar sekretess på MATIX?

Alla MATIX-studenter skriver på sekretessavtal. Alla rapporter samt uppsats behandlas med sekretess samt är undantagna från att arkiveras digitalt.

Fler frågor?

Kontakta oss för mer information!