Referensföretag

Hos EDI Solutions som är ett entreprenörsdrivet tillväxtbolag med bl a globala storbolag som primära kunder, är det nytänkande och engagemang som MATIX-studenter står för en källa för både inspiration och kompetenstillförsel.
 

Vi är ett snabbväxande tillväxtbolag där vi genom att jobba ihop med MATIX på Handelshögsskolan genomfört en rad strategiskt avgörande projekt. Alla studenter som matchats mot oss genom åren har uppvisat innovationskraft och entreprenörsanda som om de hade varit en del av företaget. Vi har haft förmånen att tillsammans arbeta med dessa unga hungriga krafter och de har hjälpt oss att utveckla vårt bolag. Jag har också haft förmånen att jobba närmare MATIX-Programmet och vill påstå att det utan tvekan är Sveriges bästa utbildningsprogram som kombinerar det bästa inom akademin varvat med verklig affärsutveckling.
 

Lars-Göran Andersson, CEO, EDI Solutions

Vi är ett snabbväxande entreprenörsbolag som vuxit men som ständigt har en massa idéer vi inte hinner ta tag i och samtidigt värnar om att bibehålla vår entreprenörsanda. MATIX är en viktig pusselbit i den ekvationen.
 

Med hjälp av MATIX-studenter har vi fått gjort strategiska uppgifter vi själva inte haft tid att fokusera på. De MATIX-studenter vi samverkat med  har alla visat stor kapacitet och handlingskraft samtidigt som de varit självgående nog för att på egen hand ta tag i utmanande uppgifter. Parallellt har de använt sin kursspecifika verktygslåda som givit oss helt nya dimensioner i vårt löpande arbete med bolagets utveckling. Sedan har vi dessutom haft förmånen att anställa tre av våra tidigare MATIX studenter i  affärsutvecklande roller.
 

Bengt Rodung, VD, Findwise AB

På Bertling behöver vi löpande utveckla våra affärskoncept och arbetar i många parallella projekt samtidigt.  

Det är lätt att bli hemmablind och att då få arbeta med en student som ger oss olika perspektiv, ställer nyfikna frågor och har andra åsikter än oss berikar utvecklingsprocessen och gör att slutresultatet blir betydligt bättre. Jag vill poängtera att ju mer engagemang, tid och insyn som man ger sin MATIX-student, desto större blir den totala nyttan. Stundtals kan det kännas som om vi engagerar oss väldigt mycket och inte kan säga vad det genererar men vid varje tillfälle som MATIX studenten varit en såpass tydlig del av oss har vi mer eller mindre häpnat över vad utbytet genererat. Idag har vi en betydligt högre och bredare kompetens i organisationen  - ett direkt resultat av MATIX. När vi väl fått smak för dessa förmågor vill vi inte vara utan dem. För oss har det föranlett att vi anställt personer med både utbildningsnivå och erfarenheter som håller en annan klass än var vi befann oss före MATIX.  

Åsa Demme, affärsutvecklare, F.H. Bertling

Studenterna ger oss värdefulla perspektiv

Tukan Förlag är en uppstickare i förlagsbranschen och vi utmanar etablerade aktörer med vår snabbrörliga verksamhet. Vi har varit partnerföretag till MATIX flera omgångar och det största värdet av samarbetet är det unika perspektiv studenterna kommer med. Dels att de kommer utifrån verksamheten och ser på den med nya ögon, men även att vi kontinuerligt tvingas att uppdatera oss och synliggöra både vår affär och organisation.  Ett tips till kommande företag är att vara öppen i tankesättet kring vad MATIX studenten kan tänkas arbeta med för företagsspecifika projekt. Det är ofta som det vi själva tänkt som bra projekt och uppgifter inte alls  ger bäst utväxling, utan det som både studenten själv och vi gemensamt dyker på under året. Även personliga förutsättningar, förmågor och intressen kan ge oväntade tillskott till företaget. En annan framgångsfaktor för oss har varit att betrakta MATIX studenten som "en av oss" som leder och driver verksamheten. Det har gett en rakt igenom öppen kommunikation och skapat stort förtroende för ett givande samarbete med olika idéer, uppfattningar och tankar.
 

Emma Eveberg, Operativt ansvarig, Tukan Förlag