Företagsspecifika projekt

Förutom att studenterna gör fördjupningsarbeten i partnerföretagen som bygger på kursmoment engagerar de sig även i projekt som är helt specifika för företaget. Ett sådant projekt kan vara något som ni i företaget initierar, men kan även vara något som studenten identifierar som viktigt för verksamheten. Här har vi endast samlat några få exempel på områden som våra MATIX studenter är engagerade med i partnerföretagen. 

Internationalisering

Dags att söka sig utanför Sveriges gränser? Hur ska en uttlandsexpansion genomföras, vilka steg är lämpliga att ta, hur ska etableringen organsieras, ja vilket eler vilka länder är lämpliga att strarta med? Utveckla ett projekt tillsammans med studenten för att bena ut olika tillvägagångssätt.

Marknadsstrategier

Dags för en ny produkt eller nytt affärsområde? Många har tagit hjälp av MATIX-studenter för att samla tankarna och idéerna och kartägga faktorer, aktörer och kanske även bearbeta marknaden så det blir action.

Nöjd Kund Index - NKI

Vad tycker egentligen kunderna? Hur mycket mäter och följer ni upp? Forma, initera och genomför NKI:er  för att ta reda upplevelser av era tjänster, produkter och inte minst bemötande och service. Vet de ens om hela erbjudandet & sortiment?

Exempel från studenternas återkoppling om företasgspecifika projekt

Projekt inom supply chain t ex analys och optimering av varuflöden samt styrning av interna processer.  >< Affärs-utveckling >< Upprättande av affärsplan och uppstart av innovationstävling samt strategiarbete >< Kapitalisering och utveckling av affärsplan >< Marknadsföring och strategi >< Upprättat en för företaget anpassad controllerfunktion >< Strategisk affärsförnyelse, marknadsföring och lönsamhetskalkylering >< Utveckling av strategi, samt projektledning inom produktlansering >< Affärsplanering samt kommersialisering och uppstart av bolag >< Projekt inom affärsmodellsutveckling och marknadsföring >< Samordna start-up strategier för affärsområde >< Stärka interna processer för att företaget ska kunna växa och ta in fler anställda >< Management Advisor & Business Analysist >< Strategiplanering >< Försäljningsstrategier och marknadsföring >< Projektledning >< Produktutveckling, marknadsanalyser, produktanalyser >< Ekonomi- ocxh verksamhetsstyrning >< Affärsplanering, kommersialisering och uppstart av bolag >< Verksamhetsstyrning

Lönsamhetsanalys

Vad tjänar man egentligen på sina tjänster och produkter? Den pris- och kostnadsbild som fanns för något år sedan kan ha förändrats. En MATIX-student kan hjälpa dig ta tag i denna analys.

Vision, mål & strategiarbete

Har ni kört på i samma hjulspår utan att fundera på vart företaget är på väg?  En utomstående person med friska ögon och färsk studiekompetens kan vara precis vad som behövs för att komma fram till vad ditt företag skall göra för åtgärder för tillväxt i framtiden!

Processkartläggning

Har ni koll på era  processer? Var finns flaskhalsarna? Vart kan man spara in tid? Ta hjälp av MATIX-studenten för att kartlägga processerna och få reda på om det finns åtgärder att vidta för att spara in tid och resurser.

Har du kollat in vad årets MATIX-studenter arbetar med för företagsprojekt? Läs mer här! 

Marknadsföring

Marknadsföring idag är som alla vet en konst som handlar mer om förmågan att förstå olika kommunikationssätt och strategiskt nyttja olika kanaler för just det budskapet i just den situationen. Hur ser det ut hos er? 

Affärssystem

Dags att skaffa första affärssystemet eller redo att byta till något nytt? Ta hjälp av MATIX-studenten för att kartlägga nuvarande och framtida behov för att utvärdera systemen på marknaden. Med bra planering kan ni även hinna implementera det och skapa såväl anpassat CRM som styrsystem.

Nöjd Medarbetar Index- NMI

Vem eller vilka möter dina kunder?Med den frågan vill vi peka på det faktum att riktigt taggade och glada medarbetare skapar det klimat som gör att kunderna vill ha med företaget att göra - ofta och mycket dessutom! Hur är trivseln och engagemanget på ert företag? Och hur skulle ni kunna bli det där "dream-teamet" som väl alla vill vara en del av?