30 företag deltar årligen som Partners med MATIX & Handelshögskolan

MATIX står för "Management av tillväxtföretag" med fokus på att utveckla, driva och leda växande företag. Handelshögskolan har med sitt unika MATIX program lång erfarenhet av att samverka med företag och bidra till affärsutveckling. Över 900 företag har deltagit genom åren .
 

Våra 30 studenter antas via personliga intervjuer och har minst tre års studier bakom sig  med fördjupning i företagsekonomi på kandidatnivå. Som Partnerföretag till MATIX  har varje företag efter en noggrann matchning en av våra MATIX-studenter på plats i bolaget två dagar varje vecka från september till juni. Därtill har studenten ett team av studiekollegor som bidrar med perspektiv och idéer för t ex affärsutveckling i de olika Partnerföretagen. Ett fantastiskt sätt att skapa grogrund för utveckling i företaget!

Kontaktformulär

Fyll i kontaktuppgifter för mer information och möjlighet att delta som Partnerföretag. 

MATIX fokuserar på kunskap och förståelse för att utveckla, driva och leda företag för långsiktig lönsam utveckling.