Så främjas svenska tillväxtambitioner

I tisdags presenterade representanter från Entreprenörskapsforum sina slutsatser ur rapporten GEM – Global Entrepreneurship Monitor för ett 70-tal åhörare i Volvosalen på Handels. Rapporten är baserad på 200 000 intervjuer gjorda över hela världen och fokuserar på attityder, aktiviteter och ambitioner kring entreprenörskap. Presentationen följdes av en paneldiskussion med representanter från olika företags- och politiska organisationer.

Eftermiddagen var ett samarbete mellan MATIX och Connect Väst och syftet var att företagare, studenter och andra intressenter skulle få ett forum att diskutera temat ”Så främjas svenska tillväxtambitioner”. Inledningsvis genomlystes GEM-rapporten via representanter från Entreprenörskapsforum: Per Thulin och Maria Adenfeldt och de viktigaste slutsatserna är att det är många i Sverige som ser möjligheter att starta företag, samt att det finns ett stort antal nystartade företag. Jämfört med andra länder ligger Sverige i topp i dessa parametrar. Om man däremot tittar på hur många utav dessa företag som överlever är siffrorna lite dystrare och slutsatsen blir att vi är bra på att se möjligheter och starta företag, men få utav dessa överlever och blir hållbara verksamheter.

Paneldiskussionen som följde presentationen kom att handla om varför många nystartade företag inte överlever, vilka hinder som finns och vad som kan ändras. Alla var överens om att det är i småföretagen de flesta jobb finns idag och kommer skapas imorgon, så en satsning på dessa är viktigt. Hur detta skulle göras fanns det dock olika svar på. Förenkling av regler och slopat sjukansvar var ett hett diskuterat ämne. Satsning på utbildning ett annat. Som en sammanfattning av paneldiskussionen: det finns många ändringar i lagstiftning och regelverk som kan förenkla situationen för företag, men vad som är ännu viktigare är att det finns ett stort arbete att göra kring attityder om entreprenörer och entreprenörskap. I Sverige finns inte samma tradition av företagande som exempelvis Holland eller USA, och att skapa ett klimat och en allmän attityd som uppmuntrar och premierar personer som vågar satsa på sina företagsprojekt kommer bli viktigt för Sveriges framtid. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter